Center za kartografijo favne in flore

pisarna Ljubljana
Tacenska cesta 20
SI-1210 Ljubljana-Šentvid
Slovenija

031 456 703

nina.erbida@ckff.si

Nina Erbida, mag. ekol. biod.

strokovna sodelavka


V CKFF zaposlena od leta 2023.
Delovanje in pristojnosti
 • Biološko terensko delo: popisovanje kačjih pastirjev ter izbranih rastlinskih in živalskih vrst.
 • Delo na podatkovni zbirki: vnos podatkov.

Znanja
 • Poznavanje biologije in ekologije kačjih pastirjev v Sloveniji.
 • Izurjena v različnih tipih terenskega dela, z izkušnjami ter potrebnim znanjem pri uporabi različne opreme predvsem za raziskovanje kačjih pastirjev. Usposobljena za rokovanje z živimi živalmi (kačji pastirji, dvoživke, netopirji, metulji, plazilci).
 • Komunikacijske sposobnosti pridobljene v interakciji s številnimi partnerji in zainteresiranimi deležniki na različnih projektih ter tekom dolgoletnega predavanja, vodenja skupin, in delavnic v ZOO Ljubljana ter prostovoljno v okviru Slovenskega odonatološkega društva.
 • Izkušnje z izobraževanjem pridobljene med mentorstvom skupine za kačje pastirje na študentskih raziskovalnih taborih, terenskih vikendih in dnevih.
 • Organizacijske sposobnosti pridobljene z vodenjem in soorganizacijo manjših projektov, taborov, strokovnih konferenc in simpozijev.
 • Poznavanje dela z navigacijskimi napravami (GPS).
 • Poznavanje računalniških programov MS Office (Word, Excel, PowerPoint) in QGIS.

Strokovno udejstvovanje
 • Aktivna članica in nekdanja predsednica Slovenskega odonatološkega društva.

Izobraževanje in usposabljanje
 • Magistrirala leta 2016 na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani z magistrsko nalogo: Populacijska dinamika koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) na izbrani lokaciji na Ljubljanskem barju.
 • Balkansko odonatološko srečanje (BOOM) (2012–2019)
 • Erasmus plus program - Science fiction or sustainable future 2014 (Romunija: ASOCIATIA URMA)
 • Študijska izmenjava Erasmus Praga: Karlova Univerza 2011/2012 (Republika Češka)
 • Raziskovalni tabor študentov biologije – RTŠB (2008–2016)
 • Ekosistemi Jadrana (2008–2012)
 • Leta 2011 opravila jamarsko šolo (Društvo za raziskovanje jam Ljubljana).

Bibliografija (57)

2023

Erbida, N. & M. Lipovec, 2023. Dan za Savinjo 2023. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 12(2): 43.
Lipovec, M. & N. Erbida, 2023. Pisani akrobati v Mariboru 2023. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 12(2): 43.
Vinko, D., M. Bedjanič, A. Šalamun, A. Tratnik, G. De Knijf, M. Billqvist, R. van Grunsven, F. Prunier, P. Kogovšek, M. Bahor, N. Erbida, A. Kozina, N. Šabeder, N. Tivadar, M. Plut & R. Havliček, 2023. Ohranjanje biodiverzitete je naša kulturna in družbena dolžnost: stanje poznavanja in izzivi varstva favne kačjih pastirjev (Odonata) Slovenije [Biodiversity conservation is our cultural and social duty: the state of knowledge of the Odonata fauna of Slovenia and the challenges of its protection]. V: Jugovic, J., K. Adam & S. Zupan (ur.), Knjiga povzetkov, Šesti slovenski entomološki simpozij z mednarodno udeležbo (Izola, 15. in 16. september 2023), str. 23, Univerze na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Koper.
Erbida, N., M. Billqvist & O. Nadeina, 2023. Anlägg trädgårdsdamm för trollsländor. Mosaik: Medlemsblad för trollsländeföreningen 2(23): 31–51.
Erbida, N. & M. Lipovec, 2023. Drobtinice in ocvirki: Dve novi najdbi dristavičnega spreletavca Leucorrhinia pectoralis v Sloveniji. Erjavecia, Ljubljana 38: 79–80.
Erbida, N. & M. Lipovec, 2023. Slovensko odonatološko društvo na dogodkih in delavnicah 2023. Erjavecia, Ljubljana 38: 88–91.

2022

Erbida, N., 2022. Mavrični junaki naše občine – kačji pastirji. Erjavecia, Ljubljana 37: 133–135.
Erbida, N., 2022. Kačji pastirji na našem vrtu – vr(s)tna mlaka. Slovensko odonatološko društvo, Ljubljana, 45 str.
Erbida, N., 2022. Including data on dragonflies (Odonata) into a common Nature Conservation Information System in Slovenia – challenges and opportunities. In: Vinko, D. & M. Bedjanič (Eds.), Book of abstracts, ECOO 2022, 6th European Congress on Odonatology (Kamnik, Slovenia 27-30 June 2022, p. 72, Slovene Dragonfly Society – Slovensko odonatološko društvo, Ljubljana.
Erbida, N., 2022. Poročilo o delu skupine za kačje pastirje. V: Presetnik, P. (ur.), Zbornik poročil z Raziskovalnega tabora študentov biologije Dravograd 2016, str. 45–50, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Tomažič, A. & N. Erbida, 2022. Preliminarni rezultati raziskave stopnje preživetja modrega ploščca (Libellula depressa) na umetni mlaki. Erjavecia, Ljubljana 37: 102–106.

2021

Erbida, N., K. Kamenik, T. Basle, A. Skledar, Ž. Tertinek, J. Kotnik & M. Podgorelec, 2021. Začetek revitalizacije obrežja Radvanjskega potoka. Trdoživ, Ljubljana 10(2): 44–46.
Erbida, N., 2021. Projekt Revitalizacija nabrežja Radvanjskega potoka. Erjavecia, Ljubljana 36: 80–84.
Erbida, N., 2021. Zgodbe mokrišč. Erjavecia, Ljubljana 36: 76–78.
Erbida, N., 2021. Nova mlaka v Halozah. Erjavecia, Ljubljana 36: 98–99.

2020

Erbida, N., 2020. Kačji pastirji Maribora v oddaji O živalih in ljudeh. Erjavecia, Ljubljana 35: 99–100.
Tratnik, A., Vinko, D., Kulijer, D., Đukić, A., Krelj, N., Veverica, E., Plut, M., Gavrilović, Z., Miljević, I., Kulić, L., Gajić, M., Erbida, N., Tivadar, N. & T. Koren, 2020. Medkoronsko povezovanje balkanskih odonatologov – Mini BOOM 2020. Erjavecia, Ljubljana 35: 39–51.
Vinko, D., A. Šalamun, A. Tratnik, N. Erbida, A. Pirnat, M. Bahor, D. Kablar, P. Kogovšek, N. Šramel, M. Hostnik, N. Krelj, N. Šabeder, N. Tivadar, J. Snoj & M. Bedjanič, 2020. Favna kačjih pastirjev (Odonata) naravnega rezervata Ribniki v dolini Drage pri Igu (Ljubljansko barje, osrednja Slovenija). Natura Sloveniae, Ljubljana 22(2): 5–28.
Erbida, N., 2020. Vodna škarjica Stratiotes aloides v Savinjski dolini. Erjavecia, Ljubljana 35: 71–73.

2019

Erbida, N., 2019. 24 ur z reko Muro 2019. Erjavecia, Ljubljana 34: 61–62.
Erbida, N., 2019. Kačji pastirji Mestne občine Maribor. Trdoživ, Ljubljana 8(2): 30–31.
Erbida, N., 2019. SODelovanje z Zvezo prijateljev mladine Maribor. Erjavecia, Ljubljana 34: 62–63.
Erbida, N., 2019. Poletna opazovanja v naravi: Za terenske sladokusce: Koščični škratec (Coenagrion ornatum). Svet ptic, Ljubljana 25(2): 33.

2018

Vinko, D. & N. Erbida, 2018. Četrt stoletja Slovenskega odonatološkega društva. Proteus, Ljubljana 80(10): 468–475, 478–479.
Erbida, N. & A. Tomažič, 2018. Mini atlas kačjih pastirjev Mestne občine Maribora. Društvo študentov naravoslovja, Maribor. 52 str.
Tratnik, A., D. Vinko, A. Šalamun, M. Bahor & N. Erbida, 2018. International Activities in the 25th Year of Slovene Dragonflies Society. In: K. Holušová (Ed.), Book of Abstracts, ECOO 2018, 5th European Congress on Odonatology (9-12th July 2018, Brno, Czech Republic), p. 40, Mendel University in Brno, Mendel University Press, Brno.

2017

Erbida, N. & D. Vinko, 2017. 7th Balkan Odonatological Meeting (BOOM) – 2017 Slovenia. V: K. D. P. Wilson (Ed.), Agrion 22(1): 18–20, Worldwide Dragonfly Association, USA.
Bahor, M. & N. Erbida, 2017. 24 ur z reko Muro 2017: Kratko poročilo o izvedbi aktivnosti Slovenskega odonatološkega društva. Erjavecia, Ljubljana 32: 62–64.
Erbida, N. & D. Vinko, 2017. Slovensko odonatološko društvo z vami že 25 let. Trdoživ, Ljubljana 6(2): 30–31.
Bedjanič, M., A. Šalamun, D. Vinko, M. Vrhovnik, A. Lešnik, A. Mihorič, & N. Erbida, 2017. Pregled pojavljanja povodnega škratca Coenagrion scitulum v osrednji, južni in vzhodni Sloveniji. Erjavecia, Ljubljana 32: 69–75.
Vinko, D., M. Bahor, N. Erbida, A. Tratnik & M. Hostnik, 2017. Koščični škratec v okviru Invazivk. Erjavecia, Ljubljana 32: 59–61.
Erbida, N. & D. Vinko, 2017. Erjavecia - Bulletin of Slovene Odonatological Society. In: K. D. P. Wilson (Ed.), Agrion 21(1): 39, Worldwide Dragonfly Association, USA.

2016

Erbida, N., 2016. Pisani akrobati Zelene prestolnice 2016. Trdoživ, Ljubljana 5(2): 49–50.
Erbida, N., 2016. Koščični škratec na Ljubljanskem barju. Trdoživ, Ljubljana 5(2): 9.
Erbida, N., 2016. Raziskava populacijske dinamike koščičnega škratca Coenagrion ornatum na Ljubljanskem barju. Erjavecia, Ljubljana 31: 33–36.
Erbida, N., 2016. Raziskovalni tabor študentov biologije Dravograd 2016. Erjavecia, Ljubljana 31: 22–24.
Vrhovnik, M., D. Vinko & N. Erbida, 2016. Diversity of dragonfly fauna in the city Ljubljana, Slovenia. In: Book of abstracts, ECOO 2016, 4th European Congress on Odonatology (Tyringe, Sweden 11–14 July 2016), p. 39, The Swedish Dragonfly Society & The Swedish Society for Nature Conversation in Scania.
Erbida, N., D. Vinko, N. Zaletelj & A. Pirnat, 2016. BIOBLITZ 2016 – Kratko poročilo o izvedbi aktivnosti Slovenskega odonatološkega društva. Erjavecia 31: 28–30.
Erbida, N., 2016. Populacijska dinamika koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) na izbrani lokaciji na Ljubljanskem barju. Magistrsko delo. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. VII, 50 str.

2015

Erbida, N., 2015. Proučevanje kačjih pastirjev Ljubljane. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 4(2): 48.
Vinko, D. & N. Erbida, 2015. Poročilo o delu skupine za kačje pastirje. V: Kljun, I. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Slovenske gorice – Sveti Jurij ob Ščavnici 2011, str. 77–84, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Vrhovnik, M., N. Erbida, J. Cvetković, R. Golobinek, M. Hostnik, K. Kisovec, D. Vinko & N. Zaletelj, 2015. Kaj neki leti v prestolnici? Poročilo o projektu “Kačji pastirji Ljubljane”. Erjavecia, Ljubljana 30: 58–65.
Vinko, D. & N. Erbida, 2015. Raziskovalni tabor študentov biologije Dragatuš 2015. Erjavecia, Ljubljana 30: 41–43.
Erbida, N., 2015. Kačji pastirji Račkih ribnikov. Trdoživ, Ljubljana 4(1): 43.

2014

Čandek, K., H. Kuchova-Breburdova, & N. Erbida, 2014. Ohranjanje končnih plenilcev zagotavlja ohranjanje biotske raznovrstnosti. Svet ptic, Ljubljana 20(2): 16–17.
Erbida, N., 2014. Kačji pastirji Bele krajine. Erjavecia, Ljubljana 29: 13–16.
Erbida, N., 2014. Kačji pastirji Ljubljane. Erjavecia, Ljubljana 29: 10–12.

2013

Erbida, N. & D. Vinko, 2013. Usodno branje. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 2(1): 35.
Erbida, N., 2013. Fotografski natečaj »Pisani akrobati«. Erjavecia, Ljubljana 28: 34–37.

2012

Vinko, D. & N. Erbida, 2012. Poročilo o delu skupine za kačje pastirje 2011. V: Kodele Krašna, I. (ur.), Biološko raziskovalni tabor "Kodreti 2010/11", str. 14–20, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana.
Erbida, N., 2012. Poročilo o delu skupine za kačje pastirje, V: R. Marić (ured.), Ekosistemi Balkana 2012 – Srbija, str. 16–20, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Erbida, N. & D. Vinko, 2012. Poročilo o delu skupine za kačje pastirje 2010. V: Kodele Krašna, I. (ur.), Biološko raziskovalni tabor "Kodreti 2010/11", str. 7–13, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana.
Erbida, N., 2012. 3. dijaški biološki tabor Prvačina 2012. Erjavecia 27: 22–26.

2011

Erbida, N. & D. Vinko, 2011. Mladinski tabor - Kodreti 2011. Erjavecia, Ljubljana 26: 45-46.
Erbida, N., 2011. BOOM… utrinki II… Da boste vi tudi not' padli. Erjavecia, Ljubljana 26: 15–16.

2010

Erbida, N., 2010. Mladinski raziskovalni tabor Kodreti 2010. Erjavecia, Ljubljana 25: 22–25.

2009

Erbida, N., 2009. Individualni terenski dan – Hraše. Erjavecia, Ljubljana 24: 16–18.