Center za kartografijo favne in flore

pisarna Ljubljana
Tacenska cesta 20
SI-1210 Ljubljana-Šentvid
Slovenija

031 456 703

nina.erbida@ckff.si

Nina Erbida, mag. ekol. biod.

strokovna sodelavka


V CKFF zaposlena od leta 2023.
Delovanje in pristojnosti
 • Biološko terensko delo: popisovanje kačjih pastirjev ter izbranih rastlinskih in živalskih vrst.
 • Delo na podatkovni zbirki: vnos podatkov.

Znanja
 • Poznavanje biologije in ekologije kačjih pastirjev v Sloveniji.
 • Izurjena v različnih tipih terenskega dela, z izkušnjami ter potrebnim znanjem pri uporabi različne opreme predvsem za raziskovanje kačjih pastirjev. Usposobljena za rokovanje z živimi živalmi (kačji pastirji, dvoživke, netopirji, metulji, plazilci).
 • Komunikacijske sposobnosti pridobljene v interakciji s številnimi partnerji in zainteresiranimi deležniki na različnih projektih ter tekom dolgoletnega predavanja, vodenja skupin, in delavnic v ZOO Ljubljana ter prostovoljno v okviru Slovenskega odonatološkega društva.
 • Izkušnje z izobraževanjem pridobljene med mentorstvom skupine za kačje pastirje na študentskih raziskovalnih taborih, terenskih vikendih in dnevih.
 • Organizacijske sposobnosti pridobljene z vodenjem in soorganizacijo manjših projektov, taborov, strokovnih konferenc in simpozijev.
 • Poznavanje dela z navigacijskimi napravami (GPS).
 • Poznavanje računalniških programov MS Office (Word, Excel, PowerPoint) in QGIS.

Strokovno udejstvovanje
 • Aktivna članica in nekdanja predsednica Slovenskega odonatološkega društva.

Izobraževanje in usposabljanje
 • Magistrirala leta 2016 na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani z magistrsko nalogo: Populacijska dinamika koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) na izbrani lokaciji na Ljubljanskem barju.
 • Balkansko odonatološko srečanje (BOOM) (2012–2019)
 • Erasmus plus program - Science fiction or sustainable future 2014 (Romunija: ASOCIATIA URMA)
 • Študijska izmenjava Erasmus Praga: Karlova Univerza 2011/2012 (Republika Češka)
 • Raziskovalni tabor študentov biologije – RTŠB (2008–2016)
 • Ekosistemi Jadrana (2008–2012)
 • Leta 2011 opravila jamarsko šolo (Društvo za raziskovanje jam Ljubljana).

Bibliografija (54)

2023

Vinko, D., M. Bedjanič, A. Šalamun, A. Tratnik, G. De Knijf, M. Billqvist, R. van Grunsven, F. Prunier, P. Kogovšek, M. Bahor, N. Erbida, A. Kozina, N. Šabeder, N. Tivadar, M. Plut & R. Havliček, 2023. Ohranjanje biodiverzitete je naša kulturna in družbena dolžnost: stanje poznavanja in izzivi varstva favne kačjih pastirjev (Odonata) Slovenije [Biodiversity conservation is our cultural and social duty: the state of knowledge of the Odonata fauna of Slovenia and the challenges of its protection]. V: Jugovic, J., K. Adam & S. Zupan (ur.), Knjiga povzetkov, Šesti slovenski entomološki simpozij z mednarodno udeležbo (Izola, 15. in 16. september 2023), str. 23, Univerze na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Koper.
Erbida, N. & M. Lipovec, 2023. Slovensko odonatološko društvo na dogodkih in delavnicah 2023. Erjavecia, Ljubljana 38: 88–91.
Erbida, N., M. Billqvist & O. Nadeina, 2023. Anlägg trädgårdsdamm för trollsländor. Mosaik: Medlemsblad för trollsländeföreningen 2(23): 31–51.
Erbida, N. & M. Lipovec, 2023. Drobtinice in ocvirki: Dve novi najdbi dristavičnega spreletavca Leucorrhinia pectoralis v Sloveniji. Erjavecia, Ljubljana 38: 79–80.

2022

Erbida, N., 2022. Poročilo o delu skupine za kačje pastirje. V: Presetnik, P. (ur.), Zbornik poročil z Raziskovalnega tabora študentov biologije Dravograd 2016, str. 45–50, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Erbida, N., 2022. Mavrični junaki naše občine – kačji pastirji. Erjavecia, Ljubljana 37: 133–135.
Erbida, N., 2022. Kačji pastirji na našem vrtu – vr(s)tna mlaka. Slovensko odonatološko društvo, Ljubljana, 45 str.
Erbida, N., 2022. Including data on dragonflies (Odonata) into a common Nature Conservation Information System in Slovenia – challenges and opportunities. In: Vinko, D. & M. Bedjanič (Eds.), Book of abstracts, ECOO 2022, 6th European Congress on Odonatology (Kamnik, Slovenia 27-30 June 2022, p. 72, Slovene Dragonfly Society – Slovensko odonatološko društvo, Ljubljana.
Tomažič, A. & N. Erbida, 2022. Preliminarni rezultati raziskave stopnje preživetja modrega ploščca (Libellula depressa) na umetni mlaki. Erjavecia, Ljubljana 37: 102–106.

2021

Erbida, N., K. Kamenik, T. Basle, A. Skledar, Ž. Tertinek, J. Kotnik & M. Podgorelec, 2021. Začetek revitalizacije obrežja Radvanjskega potoka. Trdoživ, Ljubljana 10(2): 44–46.
Erbida, N., 2021. Projekt Revitalizacija nabrežja Radvanjskega potoka. Erjavecia, Ljubljana 36: 80–84.
Erbida, N., 2021. Zgodbe mokrišč. Erjavecia, Ljubljana 36: 76–78.
Erbida, N., 2021. Nova mlaka v Halozah. Erjavecia, Ljubljana 36: 98–99.

2020

Erbida, N., 2020. Kačji pastirji Maribora v oddaji O živalih in ljudeh. Erjavecia, Ljubljana 35: 99–100.
Tratnik, A., Vinko, D., Kulijer, D., Đukić, A., Krelj, N., Veverica, E., Plut, M., Gavrilović, Z., Miljević, I., Kulić, L., Gajić, M., Erbida, N., Tivadar, N. & T. Koren, 2020. Medkoronsko povezovanje balkanskih odonatologov – Mini BOOM 2020. Erjavecia, Ljubljana 35: 39–51.
Vinko, D., A. Šalamun, A. Tratnik, N. Erbida, A. Pirnat, M. Bahor, D. Kablar, P. Kogovšek, N. Šramel, M. Hostnik, N. Krelj, N. Šabeder, N. Tivadar, J. Snoj & M. Bedjanič, 2020. Favna kačjih pastirjev (Odonata) naravnega rezervata Ribniki v dolini Drage pri Igu (Ljubljansko barje, osrednja Slovenija). Natura Sloveniae, Ljubljana 22(2): 5–28.
Erbida, N., 2020. Vodna škarjica Stratiotes aloides v Savinjski dolini. Erjavecia, Ljubljana 35: 71–73.

2019

Erbida, N., 2019. 24 ur z reko Muro 2019. Erjavecia, Ljubljana 34: 61–62.
Erbida, N., 2019. Kačji pastirji Mestne občine Maribor. Trdoživ, Ljubljana 8(2): 30–31.
Erbida, N., 2019. SODelovanje z Zvezo prijateljev mladine Maribor. Erjavecia, Ljubljana 34: 62–63.
Erbida, N., 2019. Poletna opazovanja v naravi: Za terenske sladokusce: Koščični škratec (Coenagrion ornatum). Svet ptic, Ljubljana 25(2): 33.

2018

Vinko, D. & N. Erbida, 2018. Četrt stoletja Slovenskega odonatološkega društva. Proteus, Ljubljana 80(10): 468–475, 478–479.
Erbida, N. & A. Tomažič, 2018. Mini atlas kačjih pastirjev Mestne občine Maribora. Društvo študentov naravoslovja, Maribor. 52 str.
Tratnik, A., D. Vinko, A. Šalamun, M. Bahor & N. Erbida, 2018. International Activities in the 25th Year of Slovene Dragonflies Society. In: K. Holušová (Ed.), Book of Abstracts, ECOO 2018, 5th European Congress on Odonatology (9-12th July 2018, Brno, Czech Republic), p. 40, Mendel University in Brno, Mendel University Press, Brno.

2017

Bahor, M. & N. Erbida, 2017. 24 ur z reko Muro 2017: Kratko poročilo o izvedbi aktivnosti Slovenskega odonatološkega društva. Erjavecia, Ljubljana 32: 62–64.
Erbida, N. & D. Vinko, 2017. 7th Balkan Odonatological Meeting (BOOM) – 2017 Slovenia. V: K. D. P. Wilson (Ed.), Agrion 22(1): 18–20, Worldwide Dragonfly Association, USA.
Erbida, N. & D. Vinko, 2017. Slovensko odonatološko društvo z vami že 25 let. Trdoživ, Ljubljana 6(2): 30–31.
Bedjanič, M., A. Šalamun, D. Vinko, M. Vrhovnik, A. Lešnik, A. Mihorič, & N. Erbida, 2017. Pregled pojavljanja povodnega škratca Coenagrion scitulum v osrednji, južni in vzhodni Sloveniji. Erjavecia, Ljubljana 32: 69–75.
Vinko, D., M. Bahor, N. Erbida, A. Tratnik & M. Hostnik, 2017. Koščični škratec v okviru Invazivk. Erjavecia, Ljubljana 32: 59–61.
Erbida, N. & D. Vinko, 2017. Erjavecia - Bulletin of Slovene Odonatological Society. In: K. D. P. Wilson (Ed.), Agrion 21(1): 39, Worldwide Dragonfly Association, USA.

2016

Erbida, N., 2016. Populacijska dinamika koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) na izbrani lokaciji na Ljubljanskem barju. Magistrsko delo. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. VII, 50 str.
Erbida, N., D. Vinko, N. Zaletelj & A. Pirnat, 2016. BIOBLITZ 2016 – Kratko poročilo o izvedbi aktivnosti Slovenskega odonatološkega društva. Erjavecia 31: 28–30.
Erbida, N., 2016. Pisani akrobati Zelene prestolnice 2016. Trdoživ, Ljubljana 5(2): 49–50.
Erbida, N., 2016. Koščični škratec na Ljubljanskem barju. Trdoživ, Ljubljana 5(2): 9.
Erbida, N., 2016. Raziskava populacijske dinamike koščičnega škratca Coenagrion ornatum na Ljubljanskem barju. Erjavecia, Ljubljana 31: 33–36.
Erbida, N., 2016. Raziskovalni tabor študentov biologije Dravograd 2016. Erjavecia, Ljubljana 31: 22–24.
Vrhovnik, M., D. Vinko & N. Erbida, 2016. Diversity of dragonfly fauna in the city Ljubljana, Slovenia. In: Book of abstracts, ECOO 2016, 4th European Congress on Odonatology (Tyringe, Sweden 11–14 July 2016), p. 39, The Swedish Dragonfly Society & The Swedish Society for Nature Conversation in Scania.

2015

Vrhovnik, M., N. Erbida, J. Cvetković, R. Golobinek, M. Hostnik, K. Kisovec, D. Vinko & N. Zaletelj, 2015. Kaj neki leti v prestolnici? Poročilo o projektu “Kačji pastirji Ljubljane”. Erjavecia, Ljubljana 30: 58–65.
Vinko, D. & N. Erbida, 2015. Raziskovalni tabor študentov biologije Dragatuš 2015. Erjavecia, Ljubljana 30: 41–43.
Erbida, N., 2015. Kačji pastirji Račkih ribnikov. Trdoživ, Ljubljana 4(1): 43.
Vinko, D. & N. Erbida, 2015. Poročilo o delu skupine za kačje pastirje. V: Kljun, I. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Slovenske gorice – Sveti Jurij ob Ščavnici 2011, str. 77–84, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Erbida, N., 2015. Proučevanje kačjih pastirjev Ljubljane. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 4(2): 48.

2014

Čandek, K., H. Kuchova-Breburdova, & N. Erbida, 2014. Ohranjanje končnih plenilcev zagotavlja ohranjanje biotske raznovrstnosti. Svet ptic, Ljubljana 20(2): 16–17.
Erbida, N., 2014. Kačji pastirji Bele krajine. Erjavecia, Ljubljana 29: 13–16.
Erbida, N., 2014. Kačji pastirji Ljubljane. Erjavecia, Ljubljana 29: 10–12.

2013

Erbida, N., 2013. Fotografski natečaj »Pisani akrobati«. Erjavecia, Ljubljana 28: 34–37.
Erbida, N. & D. Vinko, 2013. Usodno branje. Društvene novice. Trdoživ, Ljubljana 2(1): 35.

2012

Erbida, N., 2012. Poročilo o delu skupine za kačje pastirje, V: R. Marić (ured.), Ekosistemi Balkana 2012 – Srbija, str. 16–20, Društvo študentov biologije, Ljubljana.
Erbida, N., 2012. 3. dijaški biološki tabor Prvačina 2012. Erjavecia 27: 22–26.
Erbida, N. & D. Vinko, 2012. Poročilo o delu skupine za kačje pastirje 2010. V: Kodele Krašna, I. (ur.), Biološko raziskovalni tabor "Kodreti 2010/11", str. 7–13, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana.
Vinko, D. & N. Erbida, 2012. Poročilo o delu skupine za kačje pastirje 2011. V: Kodele Krašna, I. (ur.), Biološko raziskovalni tabor "Kodreti 2010/11", str. 14–20, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana.

2011

Erbida, N., 2011. BOOM… utrinki II… Da boste vi tudi not' padli. Erjavecia, Ljubljana 26: 15–16.

2010

Erbida, N., 2010. Mladinski raziskovalni tabor Kodreti 2010. Erjavecia, Ljubljana 25: 22–25.

2009

Erbida, N., 2009. Individualni terenski dan – Hraše. Erjavecia, Ljubljana 24: 16–18.