Center za kartografijo favne in flore

pisarna Ljubljana
Tacenska cesta 20
SI-1210 Ljubljana-Šentvid
Slovenija

064 229 577

tadeja.smolej@ckff.si

 

Tadeja Smolej, mag.ekol.biod., mag.prof.biol.

strokovna sodelavka


V CKFF zaposlena od leta 2020.
Delovanje in pristojnosti
 • Delo na projektu LIFE AMPHICON: Varstvo dvoživk in obnova njihovih habitatov (AMPHIbian CONservation and habitat restoration) – LIFE18 NAT/SI/000711, 2019–2026.
 • Biološko terensko delo: popisovanje dvoživk ter izbranih rastlinskih in ostalih živalskih vrst.
 • Analiza podatkov.
 • Sodelovanje pri pripravi poročil.

Znanja
 • Poznavanje biologije in ekologije dvoživk, plazilcev in velikih zveri.
 • Izurjena v različnih tipih terenskega dela, z izkušnjami ter potrebnim znanjem pri uporabi različne opreme predvsem za raziskovanje dvoživk, plazilcev in velikih zveri. Usposobljena za rokovanje z različnimi vrstami živih živali (v naravi in vivarijih).
 • Izkušnje pri vodenju projektov.
 • Komunikacijske sposobnosti pridobljene v interakciji s številnimi deležniki, ciljnimi skupinami in širšo javnostjo (npr. na mednarodnih konferencah, izvedbah izobraževanj in izobraževalnih delavnic, vodenjih pedagoških programov formalnega in neformalnega izobraževanja, lokalnih posvetovalnih skupinah).
 • Priprava in organizacija izobraževalnih programov, novinarskih konferenc, tekmovanj iz znanja in drugih dogodkov.
 • Statistična obdelava podatkov.
 • Delo v laboratoriju za neinvazivno genetiko.
 • Poznavanje dela z navigacijskimi napravami (GPS).
 • Poznavanje računalniških programov: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), SPSS, GIS (ArcView, ArcGis), Adobe (Acrobat, Photoshop).

Izobraževanje in usposabljanje
 • Diplomirala leta 2014 na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani na Dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Biologija.
 • Magistrirala leta 2018 na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani na Magistrskem študijskem programu druge stopnje Ekologija in biodiverziteta z magistrsko nalogo: Uspešnost pridobivanja neinvazivnih genetskih vzorcev risov (Lynx lynx) z vzmetnimi pastmi za dlake ter uporabnost metode za monitoring populacije risa.
 • Magistrirala leta 2018 na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani na Magistrskem študijskem programu druge stopnje Biološko izobraževanje z magistrsko nalogo: Stališča osnovnošolcev in srednješolcev do rjavega medveda.

Bibliografija (6)

2020

Smolej, T., S. Žerjav, I. Kos, A. Majić Skrbinšek & U. Belaj, 2020. Preprečevanje nezakonitih usmrtitev prostoživečih živali in ukrepi v okviru projekta LIFE lynx. Lovec, Ljubljana 103(6): 284–287.

2019

Bartol, M., U. Belaj, M. Blažič, R. Černe, U. Fležar, A. Hudoklin, N. Oven, N. Pagon, H. Potočnik, R. Praček, N. Prešeren, A. Rot, T. Skrbinšek, T. Smolej, M. Stergar, G. Vengušt, D. Vrček, D. Žele Vengušt & S. Žerjav, 2019. Navodila za ukrepanje v primeru suma nezakonite usmrtitve prostoživeče živali. Lovska zveza Slovenije, Ljubljana. 23 str. [brošura]
Bartol, M., U. Belaj, M. Blažič, R. Černe, U. Fležar, A. Hudoklin, N. Oven, N. Pagon, H. Potočnik, R. Praček, N. Prešeren, A. Rot, T. Skrbinšek, T. Smolej, M. Stergar, G. Vengušt, D. Vrček, D. Žele Vengušt & S. Žerjav, 2019. Navodila za ukrepanje v primeru suma nezakonite usmrtitve prostoživeče živali. Lovska zveza Slovenije, Ljubljana. 4 str. [zgibanka]

2018

Smolej, T., 2018. Uspešnost pridobivanja neinvazivnih genetskih vzorcev risov (Lynx lynx) z vzmetnimi pastmi za dlake ter uporabnost metode za monitoring populacije risa. Magistrsko delo: magistrski študij - 2. stopnja. Študij ekologije in biodiverzitete, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. X, 93 str.
Smolej, T., 2018. Stališča osnovnošolcev in srednješolcev do rjavega medveda. Magistrsko delo. Študij biološkega izobraževanja, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. IX, 71 str.

2017

Oražem, V., T. Smolej & I. Tomažič, 2017. Medved kot modelni organizem za pouk biologije: priročnik za učitelje. El. knjiga. Biotehniška fakulteta, Ljubljana. Pridobljeno s: http://dinalpbear.eu/wp-content/uploads/Priro%C4%8Dnik-zau%C4%8Ditelje-MEDVED-KOT-MODELNI-ORGANIZEM-ZA-POUKUBIOLOGIJE.pdf