Center za kartografijo favne in flore
Knjižice

Dvoživke Triglavskega narodnega parka

Lešnik, A. & M. Cipot, 2007. Dvoživke Triglavskega narodnega parka: razširjenost, ekologija, varstvo (Življenje okoli nas). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 32 str.
Tiskan izvod lahko brezplačno dobite v naši ljubljanski pisarni (Tacenska cesta 20, SI-1210 Ljubljana-Šentvid).
Publikacija je na voljo v PDF obliki. Prenesi (4 MB)

Vsebina

Naše največje in najstarejše zavarovano območje – Triglavski narodni park – leži v skrajnem severozahodnem delu Slovenije. Skoraj 840 km2 veliko območje parka je bilo vedno redko poseljeno. Podnebje je gorsko, poletja mila, zime mrzle, padavine pa obilne.
V knjižici je zbrana večina do leta 2007 znanih podatkov o razširjenosti dvoživk v vzhodnem delu Triglavskega narodnega parka. Predstavljena je ekologija posameznih vrst in tudi ogroženost dvoživk v vzhodnem delu Triglavskega narodnega parka.