Center za kartografijo favne in flore
Knjižice

Register pomembnih zatočišč netopirjev v severni Sloveniji

Presetnik, P., 2007. Register pomembnih zatočišč netopirjev v severni Sloveniji: razširjenost, ekologija, varstvo (Življenje okoli nas). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 27 str.
Tiskani izvodi so žal pošli.
Publikacija je na voljo v PDF obliki. Prenesi (3 MB)

Vsebina

Knjižica vsebuje pregled pogosteje opaženih vrst netopirjev v 222 pomembnih zatočiščih (predvsem kotiščih in prezimovališčih) v severni Sloveniji. Med pomembnimi zatočišči najdemo predvsem jame in večje stavb, vendar pregled ni ne dokončen in ne popoln, zato naj služi kot spodbuda za iskanje dodatnih zbirališč netopirjev. Pregled je namenjen predvsem lastnikom stavb in upravljalcem jam, da izvejo katere vrste se zadržujejo pri njih, ter naravovarstvenikom, ki naj jim ta pregled olajša usmerjanje varstvenih ukrepov.