Center za kartografijo favne in flore
Zgibanke

Veliki studenčar (Cordulegaster heros)

Šalamun, A. & M. Kotarac, 2006. Veliki studenčar (Cordulegaster heros) (Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij (7174201-01-01-0002), Phare čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2003). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Tiskan izvod lahko brezplačno dobite v naši ljubljanski pisarni (Tacenska cesta 20, SI-1210 Ljubljana-Šentvid).
Publikacija je na voljo v PDF obliki. Prenesi (743 KB)

Vsebina

Predstavljena je ekologija, razširjenost in ogroženost velikega studenčarja, kačjega pastirja, ki je bil s strani Slovenije predlagan in sprejet na Prilogi II in IV Direktive o habitatih.