Center za kartografijo favne in flore
ATLAS FAUNAE ET FLORAE SLOVENIAE

Atlas dnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera) Slovenije

Verovnik, R., F. Rebeušek & M. Jež, 2012. Atlas dnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera) Slovenije, Atlas of butterflies (Lepidoptera: Rhopalocera) of Slovenia. Atlas faunae et florae Sloveniae 3. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 456 str. [ISBN 978-961-93280-0-2]
CENA45 EUR
POŠTNINA Slovenija 8 EUR
  države EU 25 EUR
Publikacijo lahko brez stroškov poštnine prevzamete v naši ljubljanski pisarni (Tacenska cesta 20, SI-1210 Ljubljana-Šentvid).

Vsebina

Prve ideje o atlasu dnevnih metuljev so se pojavile že pred več kot 20 leti, ko so bili opravljeni prvi popisi metuljev na takratnih poletnih raziskovalnih taborih študentov biologije. Dokončno pa je ideja dozorela šele v okviru takrat na novoustanovljenega Društva za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (DPOMS) v letu 2001. Vse do leta 2007 so tako potekale načrtne raziskave favne dnevnih metuljev po vsej Sloveniji s poudarkom na slabše raziskanih območjih. S tem smo skušali doseči čim večjo pokritost Slovenije in hkrati ugotoviti prisotnost nekaterih v Sloveniji redkih in/ali ogroženih vrst dnevnih metuljev.

Knjiga »Atlas dnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera)« predstavlja najbolj popoln in svež pregled favne dnevnih metuljev v Sloveniji. Podrobno, s tekstom, fotografijo, kartami in grafi, je predstavljenih 179 v Sloveniji živečih vrst dnevnih metuljev. Dodanih je 8 verjetnih, vendar nepotrjenih vrst in 16 vrst, katerih pojavljanje v Sloveniji je, čeprav že objavljeno, malo verjetno in vprašljivo. Zajeti so znani podatki od Valvasorjeve Slave vojvodine Kranjske iz leta 1685 pa vse do konca leta 2011. V tem času je bilo na 11.523 lokacijah zbranih 212.936 podatkov. Upoštevani so podatki iz zbirk (15.864), literature (33.571) in z obsežnim načrtnim terenskim delom zbranih terenskih popisov (163.501). Skoraj 85 % vseh podatkov je iz obdobja po letu 1989. Dodan je seznam vseh uporabljenih virov.

Iz besedila lahko bralec črpa informacije o zgodovini raziskovanja dnevnih metuljev pri nas, o njihovi biologiji in ekologiji, skrbi za ohranitev itn. Prvič so na enem mestu zapisana slovenska imena za vse pri nas živeče vrste dnevnih metuljev. Tako bodo tudi zgolj bežni opazovalci in ljubiteljski poznavalci skupine razbremenjeni truda zaradi učenja in uporabe strokovnega (latinskega) izrazja. Knjiga je torej namenjena širokemu krogu bralcev; tako tistim, ki se z metulji srečujejo le občasno, kot tudi tistim, ki znanje o metuljih redno uporabljajo pri svojem delu.

Rudi Verovnik (Trdoživ 1(1): 11)Naročilo