O projektu
 Partnerji
 Kaj je Interreg?
 Dvoživke
 Opis problematike
 Načrtovane aktivnosti
 Netopirji
 Opis problematike
 Načrtovane aktivnosti
 Rezultati
 Aktivnosti
 Vzemi
 Kako pomagam?
 Arhiv novic

© CKFF, 2005-2007

Rezultati - Varstvene aktivnosti

Informativni terenski ogledi in obiski akcij prostovoljcev

Tekom projekta smo izvedli številne sestanke in informativne terenske oglede bivališč dvoživk in netopirjev, predvsem z novo rekrutiranimi prostovoljci, s predstavniki občin, z upravljalci zavarovanih območij, z načrtovalci in upravljalci ter izvajalci cestnih del. Obiskali smo razne druge akcije, ki jih prostovoljci na območju izvajajo z namenom varovanja in ohranjanja dvoživk in netopirjev na območju ter se z njimi posvetovali in izmenjali izkušnje.

Ogled mlake na Pokljuki s projektnimi partnerji jeseni 2005.
Foto: Maja Cipot

 
Ogled in terenski posvet ob Slivniškem jezeru s predstavnico celjske območne enote Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave ter članom Lovske družine Log Šentvid, ki že nekaj let spomladi organizirajo postavitev začasne ograje za dvoživke na cesti ob Slivniškem jezeru.
Foto: Katja Poboljšaj

 
Ogled in terenski posvet ob različnih trajnih ukrepih za varstvo dvoživk na cestah.
Foto: Martina Lužnik

Ogled in terenski posvet ob različnih vodnih habitatih dvoživk v Pomurju.
Foto: Martina Lužnik

Vsebina spletne strani je bila izdelana v okviru projekta "Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran". Zanjo odgovarja Center za kartografijo favne in flore in v nobenem primeru ne odraža stališč Evropske unije.

Projekt delno financira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000-2006.


Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko