O projektu
 Partnerji
 Kaj je Interreg?
 Dvoživke
 Opis problematike
 Načrtovane aktivnosti
 Netopirji
 Opis problematike
 Načrtovane aktivnosti
 Rezultati
 Aktivnosti
 Vzemi
 Kako pomagam?
 Arhiv novic

© CKFF, 2005-2007

Rezultati - Zbiranje podatkov in osnovne raziskave

Varstvo dvoživk in netopirjev brez osnovnega poznavanja biologije in razširjenosti obeh skupin ni mogoče, zato smo pomemben del projektnih aktivnosti namenili prav osnovnim raziskavam. Delo je vključevalo veliko terenskih ogledov ter digitalizacijo ter evaluacijo dobljenih rezultatov. Vsa tri leta smo inventarizirali (popisovali) mrestišča dvoživk (preglednica podatkov, prostorski sloj najdišč) in zatočišča netopirjev (preglednica podatkova, prostorski sloj najdišč) na območjih z nezadostnim poznavanjem (na t.i. belih lisah razširjenosti), iskali in spremljali povezave med kotišči in prezimovališči izbranih vrst netopirjev (obročkanje netopirjev in spremljanje njihovega pojavljanja v kotiščih in prezimovališčih) ter spremljali stanje izbranih mrestišč ter prezimujočih in porodniških kolonij na izbranih lokacijah.

S pregledovanjem cest v času selitev dvoživk smo po metodologiji "Nočna vožnja/Night driving" in na kontaktni informacijski točki (spletna stran, telefon) zbirali podatke o pomorih dvoživk na cestah (črne točke). Izvedli smo monitoring funkcionalnosti obstoječih podhodov za dvoživke na izbranem odseku cest. Izdelali smo osnutek registra mrestišč oz. območij pomembnih za varstvo dvoživk, vključno s pripravo standardne metodologije za uvrstitev mrestišč v register in izdelali javni register pomembnih zatočišč za netopirje in načrt monitoringa stanja populacij. Dobljene rezultate o stanju populacij dvoživk in netopirjev ter njihovih habitatov smo evaluirali in pripravili predloge nadaljnih varstvenih ukrepov upravljalcem zavarovanih območij oz. naravovarstveni službi.

Vsebina spletne strani je bila izdelana v okviru projekta "Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran". Zanjo odgovarja Center za kartografijo favne in flore in v nobenem primeru ne odraža stališč Evropske unije.

Projekt delno financira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000-2006.


Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko