English
 INTERREG IIIA
 Uvod
 Program
 Informacije
 Poročilo o posvetu
 Zbornik prispevkov
 Arhiv

© CKFF, 2024

 

Zbornik prispevkov

VARSTVO DVOŽIVK NA CESTAH

Dvoživke in ceste - pregled stanja in tehničnih rešitev v Sloveniji. Ali smo v koraku z Evropo?
Katja Poboljšaj, Center za kartografijo favne in flore

Varstvo dvoživk v regiji Alpe-Jadran - s poudarkom na fragmentaciji habitatov zaradi cestne infrastrukture (Program Interreg III A Avstrija-Slovenija)
Karina Smole - Wiener, ARGE Naturschutz

Varstvo dvoživk na cestah - smernice in izkušnje iz Avstrije
Elke Spindler and Viktoria Reiss-Enz, Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, Sektion II, Abt. ST1 Planung und Umwelt, Vienna, Austria

Pregled ukrepov za varstvo dvoživk na cestah na avstrijskem Štajerskem
Ing. Wolfgang Lanner, Steiermärkische Landesregierung Section18B Straßenbau, Landschaftsbau

Varstvo dvoživk na cesti R2-440 Cankova - Kuzma ob Ledavskem jezeru
Kristjan Malačič, Krajinski park Goričko


VARSTVO DVOŽIVK IN NJIHOVIH HABITATOV

Varstvo dvoživk v regiji Alpe-Jadran (Program Interreg III A Slovenija-Avstrija)
Katja Poboljšaj, Center za kartografijo favne in flore

30 let varstva dvoživk in kalov v Furlaniji Julijski krajini
Nicola Bressi, Trieste Natural History Museum

Upravljanje z območji Natura 2000 na avstrijskem Štajerskem s poudarkom na dvoživkah
Bernard Wieser, Blaurackenverein "LEiV"

Pomen manjših stoječih voda za pestrost dvoživk v Sloveniji
Maja Cipot, Center za kartografijo favne in flore

Varstvo dvoživk v Krajinskem parku Goričko
Stanka Dešnik, Krajinski park Goričko

Izkušnje z obnavljanjem kalov v okviru projekta "1001 kal - 1001 zgodba o življenju (Program Interreg III A Slovenija-Italija)
Igor Maher in Irena Kodele Krašnja, Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica

Varstvo herpetofavne v regiji Alpe-Jadran (Program Interreg III A Italija - Avstrija)
Stefano Fabian, Ufficio studi faunistici, Servizio tutela ambienti naturali e fauna

Pregled 10-letnih aktivnosti na področju varstva dvoživk in plazilcev
Damijan Vinko, Societas herpetologica slovenica - Društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev

Varuhi kalov Furlanije Julijske krajine
Costanza Uboni, Tutori Stagni e Zone Umide del Friuli Venezia Giulia
Projekt delno financira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000-2006.


Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko