O projektu
 Partnerji
 Kaj je Interreg?
 Dvoživke
 Opis problematike
 Načrtovane aktivnosti
 Netopirji
 Opis problematike
 Načrtovane aktivnosti
 Rezultati
 Aktivnosti
 Vzemi
 Kako pomagam?
 Arhiv novic

© CKFF, 2005-2007

Projektni partnerji in podporniki

Prijavitelj:Center za kartografijo favne in flore
 

Projektna skupina:

 
Vodja projekta: Marijan Govedič, univ.dipl.biol.
Strokovni vodja:Katja Poboljšaj, univ.dipl.biol.
Strokovnjaki CKFF: Primož Presetnik, univ.dipl.biol.
 Aleksandra Lešnik, univ.dipl.biol.
Tehnični sodelavci CKFF: Maja Cipot, univ.dipl.biol.
 Darja Erjavec, univ.dipl.biol.
 Ali Ṧalamun
 Monika Podgorelec, univ.dipl.biol.
 David Stanković

Avstrijski partner:

Arge NATURSCHUTZ, Celovec

  • Sodelovanje pri zasnovi projektne ideje, pri pripravi projektne dokumentacije ter pri detaljnem načrtovanju izvedbe projekta.
  • Izmenjava strokovnih in tehničnih izkušenj.

Slovenska partnerja:

Societas herpetologica slovenica - Društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev

Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (SDPVN)

  • Skupno načrtovanje projekta in sodelovanje pri izvajanju.
  • Izmenjava in posredovanje informacij.
  • Skupna izvedba vseh projektnih aktivnosti varstva netopirjev.
  • Sodelovanje pri izdelavi informacijskega materiala.

Podporniki projekta:

Triglavski narodni park

Krajinski park Goričko

Društvo za raziskovanje jam Ljubljana

Vsebina spletne strani je bila izdelana v okviru projekta "Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran". Zanjo odgovarja Center za kartografijo favne in flore in v nobenem primeru ne odraža stališč Evropske unije.

Projekt delno financira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000-2006.


Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko