O projektu
 Partnerji
 Kaj je Interreg?
 Dvoživke
 Opis problematike
 Načrtovane aktivnosti
 Netopirji
 Opis problematike
 Načrtovane aktivnosti
 Rezultati
 Aktivnosti
 Vzemi
 Kako pomagam?
 Arhiv novic

© CKFF, 2005-2007

Kaj je INTERREG IIIA?

INTERREG IIIA je pobuda Evropske skupnosti katere namen je vzpodbujati skladen in uravnotežen razvoj evropskega ozemlja.

Naloga INTERREGA je krepiti gospodarsko in socialno kohezijo s podporo čezmejnemu, transnacionalnemu in medregionalnemu sodelovanju ob vodilni misli, da državne meje ne smejo predstavljati ovire pri zagotavljanju uravnoteženega razvoja in povezovanju evropskega ozemlja.

Vsebina spletne strani je bila izdelana v okviru projekta "Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran". Zanjo odgovarja Center za kartografijo favne in flore in v nobenem primeru ne odraža stališč Evropske unije.

Projekt delno financira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000-2006.


Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko