O projektu
 Partnerji
 Kaj je Interreg?
 Dvoživke
 Opis problematike
 Načrtovane aktivnosti
 Netopirji
 Opis problematike
 Načrtovane aktivnosti
 Rezultati
 Aktivnosti
 Vzemi
 Kako pomagam?
 Arhiv novic

© CKFF, 2005-2007

Dvoživke Slovenije

DVOŽIVKE (Amphibia)

REPATE DVOŽIVKE (Urodela, Caudata)

MOČERADI IN PUPKI (Salamandridae)
navadni močerad (Salamandra salamandra)
planinski močerad (Salamandra atra)
planinski pupek (Mesotriton alpestris)
navadni pupek (Lissotriton vulgaris)
veliki pupek (Triturus carnifex)

MOČERILARJI (Proteidae)
močeril (Proteus anguinus)

BREZREPE DVOŽIVKE (Anura, Salientia)

URHI (Bombinatoridae)
nižinski urh (Bombina bombina)
hribski urh (Bombina variegata)

ČESNOVKE (Pelobatidae)
navadna česnovka (Pelobates fuscus)

KRASTAČE (Bufonidae)
navadna krastača (Bufo bufo)
zelena krastača (Pseudepidalea viridis)

REGE (Hylidae)
zelena rega (Hyla arborea)

PRAVE ŽABE (Ranidae)
RJAVE ŽABE
rosnica (Rana dalmatina)
plavček (Rana arvalis)
sekulja (Rana temporaria)
laška žaba (Rana latastei)
ZELENE ŽABE
pisana žaba (Pelophylax lessonae)
debeloglavka (Pelophylax ridibundus)
zelena žaba (Pelophylax kl. esculentus)

Vsebina spletne strani je bila izdelana v okviru projekta "Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran". Zanjo odgovarja Center za kartografijo favne in flore in v nobenem primeru ne odraža stališč Evropske unije.

Projekt delno financira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000-2006.


Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko