O projektu
 Partnerji
 Kaj je Interreg?
 Dvoživke
 Opis problematike
 Načrtovane aktivnosti
 Netopirji
 Opis problematike
 Načrtovane aktivnosti
 Rezultati
 Aktivnosti
 Vzemi
 Kako pomagam?
 Arhiv novic

© CKFF, 2005-2007

Rezultati - Varstvene aktivnosti

Delo s partnerji

Pri projektu smo tesno sodelovali z avstrijskim partnerjem ArgeNATURSCHUTZ, z obema slovenskima partnerjema: Slovenskim društvom za proučevanje in varstvo netopirjev in Societas herpetologica slovenica - društvom za preučevanje dvoživk in plazilcev, ter s podporniki projekta: Triglavskim narodnim parkom, Krajinskim parkom Goričko in Društvom za raziskovanje jam Ljubljana.

Sodelovanje je vključevalo predvsem redno korrespondenco preko spletne in redne pošte ter telefona. S partnerji smo izmenjavali izkušenje, znanstvene in strokovne informacije, literaturo, sodelovali pri izvajanju raziskovalnega dela ter pri izdelavi informacijskega materiala (publikacije, internetna stran), se usklajevali pri načrtovanju in izvajanju varstvenih ukrepov za dvoživke in netopirje. Večkrat letno smo se sestali na eno ali dvodnevnih delovnih sestankih doma ali v tujini.

Delovni srečanji Slovenskih partnerjev v Triglavskem narodnem parku in Krajinskem parku Goričko v letu 2005.

Avstrijski partner:

Arge NATURSCHUTZ, Celovec

  • Sodelovanje pri zasnovi projektne ideje, pri pripravi projektne dokumentacije ter pri detaljnem načrtovanju izvedbe projekta.
  • Izmenjava strokovnih in tehničnih izkušenj.

Slovenska partnerja:

Societas herpetologica slovenica - Društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev

Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (SDPVN)

Vsebina spletne strani je bila izdelana v okviru projekta "Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran". Zanjo odgovarja Center za kartografijo favne in flore in v nobenem primeru ne odraža stališč Evropske unije.

Projekt delno financira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000-2006.


Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko