O projektu
 Partnerji
 Kaj je Interreg?
 Dvoživke
 Opis problematike
 Načrtovane aktivnosti
 Netopirji
 Opis problematike
 Načrtovane aktivnosti
 Rezultati
 Aktivnosti
 Vzemi
 Kako pomagam?
 Arhiv novic

© CKFF, 2005-2007

Vse aktivnosti

Aktivnosti

Sestanek partnerjev oz. Delavnica o praktičnih primerih varovanja netopirjev
Datum: 22.09.2007 do 23.09.2007

Delavnica se je začela z delovnim kosilom v Slovenj Gradcu, kjer smo partnerji poročali o povzetku izkušnj dela s prostovoljci, opažanjih in dobljenih rezultatih o stanju netopirjev v projektnih deželah ter o varstvenih vprašanjih rešenih oz. odpertih v med izvajanjem projekta.

Sledil je ogled jame Huda luknja pri Gornjem Doliču, razlaga in tamkajšnjih virov ogrožanja netopirjev ter varstvenih ukrepih in hkratni popis netopirjev v njej. Jama je pomembno prezimovališče več kot 1000 dolgokrilih netopirjev, ki so se v tem času že začeli zbirati v njej. Večernemu zasedanju so se pridružili tudi jamarji. V tem sklopu smo predstavili izprane primere varstva netopirjev v obeh partnerskih državah. Hkrati pa je bilo to dobra priložnost za seznanitev jamarjev s projektom in netopirji v jami. Drugi dan delavnice smo si ogledali kotišče mešane kolonije navadnih netopirjev in dolgokrilih netopirjev v cerkvi Sveta Marija v Puščavi na Pohorju, kjer so bili prav tako že izvedeni nekateri ohranitveni ukrepi. Delavnica pa je zaključila s krajšim pregledom možnosti (pripravljajočih se razpisov) sodelovanja v prihodnje.


Foto: Marjetka Šemrl


Foto: Monika Podgorelec


Foto: Monika Podgorelec

Vsebina spletne strani je bila izdelana v okviru projekta "Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran". Zanjo odgovarja Center za kartografijo favne in flore in v nobenem primeru ne odraža stališč Evropske unije.

Projekt delno financira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000-2006.


Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko