O projektu
 Partnerji
 Kaj je Interreg?
 Dvoživke
 Opis problematike
 Načrtovane aktivnosti
 Netopirji
 Opis problematike
 Načrtovane aktivnosti
 Rezultati
 Aktivnosti
 Vzemi
 Kako pomagam?
 Arhiv novic

© CKFF, 2005-2007

Vse aktivnosti

Aktivnosti

Obnova nadomestnega habitata v Peskovcih
Datum: 17.11.2006

Svetovali smo pri obnovi nadomestnega habitata za dvoživke na Peskovcih v Krajinskem parku Goričko.

Tekom terenskega dela smo ugotovili, da se je stanje nadomestnega habitata za dvoživke v Peskovcih (občina Gornji Petrovci), ki je bil urejen v okviru izgradnje hitre železniške proge Puconci – Hodoš, zaradi zaraščanja z invazivno vrsto orjaška zlata rozga (Solidago gigantea) poslabšalo. Nujno je bilo potrebno rozgo odkositi in omejiti in preprečiti njeno nadaljnje širjenje v okolico in na ta način izboljšati stanje okolice mlake, ki je pomembno mrestišče zavarovanih vrst dvoživk.

V Centru za kartografijo favne in flore smo dali pobudo Krajinskemu parku Goričko in ta je košnjo vključil med redne naloge. Tako so se uslužbenci JZ KPG jeseni 2006 prvič spopadli z zlato rozgo in jo velik del tudi odstranili. Ker pa je zlata rozga, kot številne druge invazivne rastline, zelo trdovratna je za namene odstranitve potrebno redna košnja. Tako so v JZ KPG okolico ponovno pokosili pomladi in jeseni 2007.


Foto: Kristjan Malačič


Foto: Kristjan Malačič


Foto: Kristjan Malačič


Foto: Kristjan Malačič


Foto: Kristjan Malačič


Foto: Kristjan Malačič

Vsebina spletne strani je bila izdelana v okviru projekta "Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran". Zanjo odgovarja Center za kartografijo favne in flore in v nobenem primeru ne odraža stališč Evropske unije.

Projekt delno financira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000-2006.


Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko