O projektu
 Partnerji
 Kaj je Interreg?
 Dvoživke
 Opis problematike
 Načrtovane aktivnosti
 Netopirji
 Opis problematike
 Načrtovane aktivnosti
 Rezultati
 Aktivnosti
 Vzemi
 Kako pomagam?
 Arhiv novic

© CKFF, 2005-2007

Vse aktivnosti

Aktivnosti

Pregledi prezimovališč netopirjev, 2006
Datum: 13.04.2006

Tudi letos smo poizkusili pregledati vsa prezimovališča, ki samo jih uvrstili med projektno delo. Vendar pa nam je na Gorenjskem zagodel led, ki je ukleščil rešetko na vhodu jame in ki jo tudi po 3 urnem delu nismo mogli osvoboditi, v Halozah, pa je nenadna odjuga v jamo spravila kakšne količine vode, da je bilo prodiranje globje prenevarno. Letos smo se osredotočili še na podrobnejši pregled jam nekdanjega Loškega gospostva ter jam Kozjega.

 


Foto: Alojz Troha


Foto: Alojz Troha

Vsebina spletne strani je bila izdelana v okviru projekta "Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran". Zanjo odgovarja Center za kartografijo favne in flore in v nobenem primeru ne odraža stališč Evropske unije.

Projekt delno financira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000-2006.


Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko