O projektu
 Partnerji
 Kaj je Interreg?
 Dvoživke
 Opis problematike
 Načrtovane aktivnosti
 Netopirji
 Opis problematike
 Načrtovane aktivnosti
 Rezultati
 Aktivnosti
 Vzemi
 Kako pomagam?
 Arhiv novic

© CKFF, 2005-2007

Vse aktivnosti

Aktivnosti

Svetovanje pri obnovi grad na Gradu na Goričkem (2005-2006)
Datum: 25.08.2006

Kleti gradu uporablja 9 vrst netopirjev, od katerih kar 4 spadajo med kvalifikacijske vrste Natura 2000 območja Goričko.

Med projektom smo v letu 2005 smo svetovali predvsem pri pripravi gradbene dokumentacije, leta 2006 pa veliko časa preživeli na gradbišču. To je bilo nujno potrebno, ker dokončnega načrta obnove ni bilo oz. se je, v odvisnosti od trenutnega poznavanja želja finacerjev oz. možnih uporabnikov ali arheoloških najdb, spreminjal iz tedna v teden. Obnavljal se je severni stolp, katerega udrta tla so netopirji do sedaj uporabljali kot preletevalno odprtino. Najbolj pomembno za ohranjanje netopirjev je zato bila zagotovitev nove dovolj velike preletevalne odprtine. Naravovarstvene smernice ZRSVN OE Maribor in tudi naravovarstveno dovoljenje (ARSO) kot priloga gradbenega dovoljenja so pohvalno zahtevale odprtino veliko 2x1 m oz. najmanj dolžine med dvema opornima stebroma stolpa (okoli 1,5 x 1 m). Žal so ob gradnji ob mnogih spremembah načrta obnove pustili le odprtino, podobno oknom v sosednjem traktu, veliko le 0,8 x 1,3 m. Ob nadzornem obisku smo seveda nepravilnost opazili in potem je prišlo do mučne situacije kako stvar popraviti, saj je bili obok odprtine že sezidan. Vendar red mora biti, zato je bila odprtina kasneje razširjena na c. 1,3 x 1,3 m in tako sedaj po površini ustreza naravovarstvenih zahtevam. Leta 2007 smo preverjali uspeh ohranitvenih pregledov in ugotovili da je stanje netopirjev na gradu Grad na Goričkem je bolj ali manj nespremenjeno. Pripravljajo se različni podrobni načrti za upravljanje gradu, ki pa vsi vključujejo prostore za netopirje. Vendar pa se mora tudi v prihodje skrbno paziti, kakšni programi se postavljajo v bližnje prostore netopirskega zatočišča ali celo vanj, saj so lahko že na videz majhne spremembe prostora netopirjem škodljive.

 


Foto: Primož Presetnik


Foto: Primož Presetnik

Vsebina spletne strani je bila izdelana v okviru projekta "Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran". Zanjo odgovarja Center za kartografijo favne in flore in v nobenem primeru ne odraža stališč Evropske unije.

Projekt delno financira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000-2006.


Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko