O projektu
 Partnerji
 Kaj je Interreg?
 Dvoživke
 Opis problematike
 Načrtovane aktivnosti
 Netopirji
 Opis problematike
 Načrtovane aktivnosti
 Rezultati
 Aktivnosti
 Vzemi
 Kako pomagam?
 Arhiv novic

© CKFF, 2005-2007

Vse aktivnosti

Aktivnosti

Sestanek pogodbenic EUROBATS v Ljubljani
Datum: 01.10.2006

V Ljubljani je od 3. do 6. septembra 2006 potekal sestanek pogodbenic EUROBATS.

Pred začetkom uradnega dela je bila na sporedu ekskurzija v Škocjanske jame, kjer so lahko delegati videli tudi velike gruče dolgokrilih netopirjev in pri tem je bila kakšna beseda izgovorjena tudi na temo težavnosti monitoringa netopirjev v podzemnih habitatih. Poslušali smo še predavanje o Škocjanskem parku, kratko pa je bila predstavljena netopirska favna v Sloveniji.
V uradnem delu je bilo sprejetih več resolucij, ki države spodbujajo oz. jim svetujejo ali nalagajo varovanje netopirjev in njihovih habitatov. Med pomembnejšimi so bile npr. resolucije Netopirji in veterne elektrarne, Varovanje netopirjev v nadzemnih zatočiščih, še posebaj v stavbah kulturne dediščine in Netopirji in lissavirusi.
Ob tem pa se je našel tudi čas za sestanke nevladnih organizacij, ki so sodelovale na srečanju.


Foto: Primož Presetnik


Foto: Primož Presetnik


Foto: Primož Presetnik

Obravnavani in sprejeti dokumenti >>

Vsebina spletne strani je bila izdelana v okviru projekta "Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran". Zanjo odgovarja Center za kartografijo favne in flore in v nobenem primeru ne odraža stališč Evropske unije.

Projekt delno financira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000-2006.


Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko