O projektu
 Partnerji
 Kaj je Interreg?
 Dvoživke
 Opis problematike
 Načrtovane aktivnosti
 Netopirji
 Opis problematike
 Načrtovane aktivnosti
 Rezultati
 Aktivnosti
 Vzemi
 Kako pomagam?
 Arhiv novic

© CKFF, 2005-2007

Vse aktivnosti

Aktivnosti

Pregledi prezimovališč netopirjev v letu 2007
Datum: 01.03.2007

V letošnjem februarju smo v okviru projekta že pregledali 31 možnih prezimovališč netopirjev in sicer: osemnajst naravnih jam, deset opuščenih rudnikov, dva opuščena železniška predora in kletne prostore grada v Gradu na Goričkem.

Osem rovov opuščenih rudnikov je bilo letos pregledano na novo. Skupaj smo to zimo prešteli več kot 2000 malih podkovnjakov (Rhinolophus hipposideros), blizu 1100 dolgokrilih netopirjev (Miniopterus schreibersii) v eni sami jami, preko 30 navadnih netopirjev (Myotis myotis/blythii), 5 širokouhih netopirjev (Barbastella barbastellus) in posamezne uhate (Plecotus sp.), vejicate (Myotis emargintus), brkate (M. mystacinus), obvodne (M.daubentonii) in resaste netopirje (M. nattereri). V eni od jam je prezimovalo celo 6 različnih vrst netopirjev.

Prezimovališč netopirjev tudi letos nismo pregledovali samo sodelavci pri projektu, saj sta se nam v jami Marijino brezno pridružili dve osnovnošolki z učiteljico biologije, ki v eni izmed jam na projektnem območju v okolici Poljan pri Škofji Loki spremljata male podkovnjake. Zbrane rezultate bosta predstavili v okviru raziskovalne naloge. Ob številu netopirjev v tej jami sta kar osupnili, saj v »njuni« jami prezimuje manj kot deset netopirjev. Pri nekaterih pregledih so se nam pridružili člani Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev, prezimujoče netopirje v kletnih prostorih grada na Goričkem pa smo prešteli z avstrijskoštajerskimi kolegi iz društva Lebende Erde im Vulkanland ter iz naravnega parka (Naturpark) Südsteirishes Weinland in Krajinskega parka Goričko.


Foto: Primož Presetnik


Foto: Primož Presetnik


Foto: Primož Presetnik

Vsebina spletne strani je bila izdelana v okviru projekta "Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran". Zanjo odgovarja Center za kartografijo favne in flore in v nobenem primeru ne odraža stališč Evropske unije.

Projekt delno financira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000-2006.


Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko