O projektu
 Partnerji
 Kaj je Interreg?
 Dvoživke
 Opis problematike
 Načrtovane aktivnosti
 Netopirji
 Opis problematike
 Načrtovane aktivnosti
 Rezultati
 Aktivnosti
 Vzemi
 Kako pomagam?
 Arhiv novic

© CKFF, 2005-2007

Vse aktivnosti

Aktivnosti

"Pozor, žabe na cesti!" ob Ledavskem jezeru, 2005
Datum: 17.10.2005

Najbolj odmevna varstvena aktivnost za dvoživke v okviru projekta je bila nezmotno akcija "Pozor, žabe na cesti!". Izvedena je bila na odseku regionalne ceste R2-440 Cankova-Kuzma ob Ledavskem jezeru na Goričkem. Direkcija RS za ceste je jeseni 2003 na tem odseku postavila sedem podhodov za dvoživke, za postavitev stalnih varovalnih in usmerjevalnih ograj v podhode pa je na žalost zmanjkalo finančnih sredstev.

Tudi zaradi tega smo se odločili, da na približno 500 m dolgem odseku ceste, kjer je selitev dvoživk v oz. iz Ledavskega jezera po raziskavah iz prejšnjih let največja, postavimo začasno varovalno ograjo, ki krastačam in žabam preprečuje prehajanje čez cesto. Ograja je bila postavljena tako, da je živali vodila v zgrajene podhode.


Foto: Katja Poboljšaj

Rezultati dvomesečnega spremljanja migracij so dokaz, da so dvoživke ob pomoči usmerjevalnih ograj podhode uporabljale. Med 25.3.2005 in 11.4.2005 je bilo na mreži zabeleženih 5428 osebkov dvoživk. Od tega največ navadnih krastač (N = 4940). Ostale zabeleže vrste so bile še rosnica, zelene žabe, navadni pupek in veliki pupek. V pasteh se je ustavilo nekaj manj kot 1500 osebkov, večina navadnih krastač in zelenih žab.

Tabela 1: Število ustavljenih oz. ujetih dvoživk v posamezni pasti.

PAST krastača zelene žabe
rosnica druge dvožvke skupaj
1 111 1 0 0 112
2 172 0 0 0 172
3 169 2 1 1 173
4 520 21 5
0 546
5 252 38 5
4 299
6 80 37 0 1 118
7 58 2 1 2 63
Skupaj 1362 101 12 8 1483

 


Postavitev ograje in pasti ter število ustavljenih/ujetih dvoživk.

Opažena je bila razlika v številu povoženih osebkov dvoživk med odseki ceste, kjer je bila postavljena ograja ter med tistimi, kjer je ni bilo (dovozi na njive in k hišam), kjer so lahko dvoživke prosto dostopale na cestišče. Tako je pri izvajanju ukrepov za dvoživke velikega pomena, da se poleg podhodov postavijo tudi ograje za dvoživke. Le na ta način bo celotna postavitev opravljala svojo nalogo - preprečila bo živalim dostop na cestišče in jih hkrati skozi podhode varno pripeljala na drugo stran ceste, od koder nadaljujejo svojo pot na mrestišča.

Posebna zahvala gre občini Cankova in njenemu županu g. Vogrinčiču ter sodelavcem, ki so nam nesebično priskočili na pomoč pri postavitvi začasnih ograj. Pri delu nam je zelo pomagala skupina delavcev, zaposlenih preko javnih del na občini. Brez podpore in sodelovanja lokalnega prebivalstva je varstvo narave skorajda brez pomena, saj imajo prav domačini pregled nad spremembami, ki se dogajajo v njihovi okolici in lahko temu primerno tudi ukrepajo.


Začetna dela - najprej je treba skopati jarek, nato postaviti mrežo. Ta dvoživkam preprečuje dostop na cestišče ter jih usmerja v podhode.
Foto: Maja Cipot


"Hmmm ... kako pa naj bo mreža postavljena?" Posvet sodelavk CKFF.
Foto: Maja Cipot


Postavljanje pasti v katere se ujamejo dvoživke, ki prehajajo skozi podhode. Tako je omogočena ocena uspešnosti podhodov na tem odseku.
Foto: Maja Cipot


"Kako vam gre?" se sprašujeta ga. Stanka Dešnik (JZ KPG) ter ga. Renata Žnidarič (Občina Cankova)
Foto: Maja Cipot


Nasmejana ekipa pridnih delavcev tudi ob koncu napornega delovnega dne.
Foto: Maja Cipot


Kaj se pa tukaj skriva?
Foto: Maja Cipot


Navadno krastačo smo ujeli med spomladanskim prebujanjem. Zdaj se bo odpravila na pot.
Foto: Maja Cipot


Prehajanje dvoživk skozi podhod
Foto: Maja Cipot


Na drugi strani jih čaka past (vedro) ...
Foto: Maja Cipot


vsak večer prostovoljci/ke pregledajo mrežo in pasti,
Foto: Maja Cipot


vse dvoživke preštejejo in določijo ter izpustijo.
Foto: Maja Cipot


Tam kjer mreže, ki bi dvoživke zaustavila, ni te dostopajo na cestišče in mnoge tam končajo svojo pot do mrestišč.
Foto: Maja Cipot


Cesta je pogubna tudi za mnoge druge živali.
Foto: Maja Cipot

Vsebina spletne strani je bila izdelana v okviru projekta "Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran". Zanjo odgovarja Center za kartografijo favne in flore in v nobenem primeru ne odraža stališč Evropske unije.

Projekt delno financira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000-2006.


Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko