O projektu
 Partnerji
 Kaj je Interreg?
 Dvoživke
 Opis problematike
 Načrtovane aktivnosti
 Netopirji
 Opis problematike
 Načrtovane aktivnosti
 Rezultati
 Aktivnosti
 Vzemi
 Kako pomagam?
 Arhiv novic

© CKFF, 2005-2007

Vse aktivnosti

Aktivnosti

Akcija »Pozor, žabe na cesti!« ob Ledavskem jezeru, 2007
Datum: 05.03.2007

Že četrto leto je na regionalni cesti R2-440 Cankova-Kuzma na Goričkem potekala akcija "Pozor, žabe na cesti!", v okviru katere smo postavili začasno ograjo za dvoživke ob cesti ob Ledavskem jezeru. Organizacijo postavitve začasne varovalne ograje za dvoživke ob Ledavskem jezeru je ponovno prevzela strokovna služba JZ Krajinski park Goričko (JZ KPG), strokovni sodelavci s Centra za kartografijo favne in flore pa smo pri postavitvi svetovali.

Promocija in izvajanje varstvenih ukrepov za dvoživke ob Ledavskem jezeru so bili v javnosti in v državnem naravovarstvu pozitivno sprejeti že po prvi akciji leta 2003. Direkcija RS za ceste je tako jeseni 2003 na tem odseku postavila sedem podhodov za dvoživke, za postavitev stalnih varovalnih in usmerjevalnih ograj v podhode pa je na žalost zmanjkalo finančnih sredstev. Tudi zaradi tega smo se odločili, da tudi v letu 2007 na približno 600 m dolgem odseku ceste, kjer je selitev dvoživk v in iz Ledavskega jezera po raziskavah iz prejšnjih let največja, postavimo začasno varovalno ograjo, ki krastačam in žabam preprečuje prehajanje čez cesto. Ograja je bila postavljena tako, da živali vodila v vgrajene podhode, kar se je izkazalo kot zelo uspešna metoda preprečevanja njihovega pomora na cestah. Z akcijo smo želeli poudariti velik pomen teh ograj, saj le tako opravlja celoten ukrep svojo nalogo - preprečuje živalim dostop na cestišče in jih hkrati skozi podhode varno pripelje na drugo stran ceste, od koder nadaljujejo svojo pot na mrestišča. Med 5. marcem 2007 in sredino aprila je strokovni sodelavc JZ KPG ali prostovoljec enkrat dnevno pregledal mrežo in ustavljene dvoživke odnesel na drugo stran ceste, ter jim tako omogočil varno nadaljevanje poti do mrestišča.

Rezultati spremljanja migracij ob Ledavskem jezeru so dokaz, da so dvoživke ob pomoči usmerjevalnih ograj podhode uporabljale. Na mreži se je teko ustavilo nekaj manj kot 2500 osebkov dvoživk. Od tega največ navadnih krastač (N = 2310). Ostale zabeležene vrste so bile še zelene žabe, rosnica, sekulja in rega. V pasteh se je ustavilo nekaj manj kot 180 osebkov, večina navadnih krastač.

V primerjavi z letom 2005 je bilo na odseku najdenih pol manj osebkov. Postavitev mreže v obeh letih je primerljiva, saj je bila postavljena na istem odseku ceste in takoj po prvem toplem pomladnem obdobju (leta 2005 je to bilo konec marca, leta 2007 pa začetek marca). Nizko število ustavljenih dvoživk lahko pripišemo vremenskih razmeram, saj smo najverjetneje prve seleče se dvoživke zamudili, kljub temu, da smo stanje na cesti ob Ledavskem jezeru spremljali že od začetka februarja. Verjetno so se dvoživke (večinoma rjave žabe) selile posamično v redkih toplih dnevih februarja in jih tako nismo zaznali. Lahko pa ja tak rezultat posledica normalnega nihanja števila osebkov, ki pa lahko ob negativnih vplivih človeka in brez ustreznega varstva vodi v zmanjšanje populacij dvoživk ob Ledavskem jezeru tudi do kritične meje.


Foto: Maja Cipot


Foto: Maja Cipot


Foto: Maja Cipot


Več kot 600 metrov dolg in zelo prometen odsek regionalne ceste Cankova-Kuzma ob Ledavskem jezeru letno prečka nekaj 1000 dvoživk.

Foto: Maja Cipot

Najbolj pogoste žrtve na cestah so navadne krastače (Bufo bufo) (levo) in predstavnice rjavih žab, sekulje (Rana temporaria), rosnice (Rana dalmatina) (desno) in plavčki (Rana arvalis).
Foto: Maja Cipot Foto: Marta Jakopič

Vsebina spletne strani je bila izdelana v okviru projekta "Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran". Zanjo odgovarja Center za kartografijo favne in flore in v nobenem primeru ne odraža stališč Evropske unije.

Projekt delno financira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000-2006.


Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko