O projektu
 Partnerji
 Kaj je Interreg?
 Dvoživke
 Opis problematike
 Načrtovane aktivnosti
 Netopirji
 Opis problematike
 Načrtovane aktivnosti
 Rezultati
 Aktivnosti
 Vzemi
 Kako pomagam?
 Arhiv novic

© CKFF, 2005-2007

Vse aktivnosti

Aktivnosti

Delovni srečanji Slovenskih partnerjev v Triglavskem narodnem parku in Krajinskem parku Goričko
Datum: 04.10.2005

Srečanj so se od 16. do 18. septembra 2005 udeležili člani Societas herpetologica slovenica - društva za preučevanje dvoživk in plazilcev in Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev ter seveda zaposleni na Centru za kartografijo favne in flore. Na Pokljuki nas je kar naprej močil dež, na Goričkem pa smo bili deležni sončnega vremena.

Namen srečanja je bil pregled dela v letu 2005 ter priprava načrta dela za leto 2006. poleg sestankovanja smo druženje izkoristili tudi za terensko delo.

Dvoživke proti dežju sicer nimajo nič proti in smo jih na Gorenjskem našli praktično v vsaki luži, če že ne odraslih pa vsaj paglavce krastač in pupkov. Razveselili smo se tudi planinskega močerada, ki nam je prečil pot. Netopirci smo bili navdušeni, ko smo na višini 1400 m slišali malega podkovnjaka, ki se ga tudi na nižjih nadmorskih višinah izredno redko sliši. Čas smo izpolnili tudi s sestanki na katerih smo se usklajevali nadaljne dejavnosti, netopirci smo šivali mreže, Alenka in Maja C. sta nam pripravili lutkovno igrico. Na terenu smo pregledali mnogo mlak in popisali dvoživke v njih, žal pa nismo imeli podobne sreče z jamami in z netopirji.

Na Goričkem smo spet iskali mlake. "Požarnih" mlak je na Goričkem še razmeroma dosti, vendar njihovo število naglo upada, saj se njih raba opušča in jih ljudje zasipavajo. Našli smo nekaj zelenih žab in rosnico, česar več pa se zaradi pozne jeseni tudi nismo nadejali. Z najdbami vrst je na Goričkem imela več sreče netopirska skupina, ki je našla v Prekmurju še ne zabeleženo vrsto rjavega uhatega netopirja. Tudi tu smo zapolnili čas s sestanki, veliko smo ga namenili tudi izobraževanju in osveščanju ljudi na terenu. Člani skupine za netopirje pa so se spoprijeli tudi z računalniško analizo posnetih ultrazvočnih klicev.


Netopirski teren. Opuščeni tuneli in kleti ter podstrehe zgradb na Goričkem nadomeščajo jame, sicer pomembne življenjske prostore netopirjev drugod po Sloveniji
Foto: Primož Presetnik


Rjavi uhati netopir - nova vrsta netopirja na Goričkem
Foto: Primož Presetnik


Na Goričkem so mlake nastale tudi zaradi Marije Terezije, ki je z dekretom zapovedala, da mora vsaka kmetija sama poskrbeti za varnost pred požari. Žal je "pravih mlak" obsajenih z vrbovjem, brez betonskih sten in žičnate ograje vedno manj in tako tudi dvoživke izgubljajo dragocen življenjski prostor. Posledice so lahko usodne.
Foto: Maja Sopotnik


Moderne "požarne mlake" dvoživkam žal ne predstavljajo ugodnega življenjskega prostora. So pa še vedno pomemben del požarne varnosti. Zato moramo poskrbeti, da se stare mlake v okolici ohranjajo.
Foto: Maja Sopotnik


Jutranji teren
Foto: Primož Presetnik


Teren tudi v dežju
Foto: Katja Poboljšaj


Posvet v dežju. Ogled mlake, ki je bila predvidena za obnovo.
Foto: Maja Cipot


Planinski močerad. Žrtev še tako redkega prometa.
Foto: Maja Cipot


Izobraževanje na terenu. Pogovor z mimoidočim.
Foto: Marijan Govedič


Sekulja. Najbolj pogosta dvoživka Pokljuških gozdov.
Foto: Maja Cipot


Delovna vnema. Pregled zemljevidov, obdelava rezultatov, načrtovanje dela.
Foto: Maja Cipot

Vsebina spletne strani je bila izdelana v okviru projekta "Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran". Zanjo odgovarja Center za kartografijo favne in flore in v nobenem primeru ne odraža stališč Evropske unije.

Projekt delno financira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000-2006.


Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko