O projektu
 Partnerji
 Kaj je Interreg?
 Dvoživke
 Opis problematike
 Načrtovane aktivnosti
 Netopirji
 Opis problematike
 Načrtovane aktivnosti
 Rezultati
 Aktivnosti
 Vzemi
 Kako pomagam?
 Arhiv novic

© CKFF, 2005-2007

Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran

Dvoživke in netopirji so med najbolj ogroženimi skupinami vretenčarjev tako v Sloveniji kot drugod po evropskem prostoru. Temu so botrovali številni dejavniki, predvsem izguba, drobitev in uničenje primernih življenjskih prostorov (npr. mrestišč dvoživk - mlak, kotišč in prezimovališč netopirjev) ter prekinitev selitvenih poti. Selitvene poti dvoživk pogosto sekajo ceste, zato v času selitev prihaja do pomorov. Nekatere vrste netopirjev so se zaradi krčenja naravnih življenjskih prostorov naselile na podstrešjih cerkva, starih gradov ter v druge stavbe, druge vrste netopirjev za prezimovališča in kotišča izbirajo jame in podobne podzemne prostore. Tu jih ogroža predvsem neposredno vznemirjanje ali neprimerna obnova oz. izraba teh prostorov.

Projekt je bil zrcalni projekt dveh projektov avstrijskega partnerja.

Projektne aktivnosti so se odvijale na območju gorenjske statistične regije, občine Kamnik, na območju savinjske, koroške, podravske in pomurske statistične regije.

Obdobje trajanja projekta: 1. januar 2005 - 12. oktober 2007

Cilji projekta:

  • ohranjanje in izboljšanje stanja življenjskih prostorov in populacij dvoživk in netopirjev v Sloveniji (skupaj 44 vrst),
  • povečati privlačnost obeh živalskih skupin in dovzetnost javnosti za njihovo varstvo,
  • doseči aktivno vključevanje širše javnosti, nevladnih organizacij, upravljalcev zavarovanih območij, upravljalcev regij in lokalnih skupnosti, predstavnikov javnega ter zasebnega sektorja v ohranjanje dvoživk in netopirjev na obeh straneh meje,
  • povečati prepoznavnost območij pomembnih za dvoživke in netopirje (s poudarkom na Krajinskem parku Goričko ter Triglavskem narodnem parku).
Vsebina spletne strani je bila izdelana v okviru projekta "Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran". Zanjo odgovarja Center za kartografijo favne in flore in v nobenem primeru ne odraža stališč Evropske unije.

Projekt delno financira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000-2006.


Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko