Projekti

FLORA

Inventarizacija barjanskih oken – favna (dvoživke) in flora v okviru projekta Ohranitev in promocija vodnih biotopov – kali in barjanska okna za prihodnost (LOKNA), 2015
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne, 2013–2014
Inventarizacija flore in favne v izbranih vodnih virih v Beli krajini, 2011
1001 kal – 1001 zgodba o življenju, 2005–2007
Phare: Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij, 2003–2006
Kali – mreža vodnih biotopov, 1999–2000