Projekti

KARTOGRAFIJA

Atlas faunae et florae Sloveniae, od leta 1997 dalje
SCALES – Zagotavljanje ohranjanja biotske raznovrstnosti na upravnih ravneh ter prostorskih, časovnih in ekoloških nivojih, 2009–2014
Strokovne podlage za opredelitev Natura 2000 območij, 2003–2011
ALARM – Ocena velikih tveganj za biotsko raznovrstnost s preizkušenimi metodami, 2004–2009
PEEN SEE – Vseevropsko ekološko omrežje v jugovzhodni Evropi, 2003–2006
Raziskava razširjenosti evropsko pomembnih vrst v Sloveniji, 2001