Projekti

LJUDSKA ZNANOST – CITIZEN SCIENCE

Informacijski center za varstvo dvoživk Slovenije, od leta 2020 dalje
Še smo tu! – Domorodne vrste še nismo izrinjene, 2018–2019
MEJ-MO JIH! – Pomen ohranjenih MEJic in MOkrišč za prilagajanje podnebnim spremembam in ohranjanje biodiverzitete, 2018
Ujemite naravo!, 2016–2017