Projekti

MONITORING

Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev, 2008–2023
Monitoring izbranih ciljnih populacij vrst netopirjev, 2007–2020
Monitoring dnevnih metuljev in črtastega medvedka v regijskem parku Škocjanske jame, 2013–2015, 2018
Popisi in monitoring netopirjev v Parku Škocjanske jame, 2012–2016
Monitoring ciljnih vrst rakov, 2007–2015
Monitoring potočnih rakov v regijskem parku Škocjanske jame, 2013–2014