Projekti

ZAVAROVANA OBMOČJA

Popis velikega pupka in hribskega urha v Triglavskem narodnem parku v letu 2019
Monitoring dnevnih metuljev in črtastega medvedka v regijskem parku Škocjanske jame, 2013–2015, 2018
Kartiranje habitatnih tipov na zavarovanih območjih, 1999–2017
Natura v 24 urah – BioBlitz Slovenija – dolina Drage pri Igu 2017
Popisi in monitoring netopirjev v Parku Škocjanske jame, 2012–2016
Inventarizacija barjanskih oken – favna (dvoživke) in flora v okviru projekta Ohranitev in promocija vodnih biotopov – kali in barjanska okna za prihodnost (LOKNA), 2015
Monitoring potočnih rakov v regijskem parku Škocjanske jame, 2013–2014
Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran, 2005–2007