LIFE NarcIS: Naravovarstveni informacijski sistem – LIFE19 GIE/SI/000161, 2021–2024

LIFE NarcIS je projekt pod finančnim okriljem programa LIFE. V projektu bo konzorcij osmih partnerjev vzpostavil hrbtenico sodobnega in digitalnega naravovarstvenega informacijskega sistema.
O projektu 

O projektu

Dostopni, preverjeni in posodobljeni naravovarstveni podatki so predpogoj za učinkovito načrtovanje, odločanje, izvajanje in poročanje o ohranjanju narave. Zaradi hitro naraščajoče količine podatkov in vse bolj zapletenih zahtev družbe se je povečala potreba po dostopnosti podatkov.

Naravovarstveni informacijski sistem NarcIS bo omogočal dostopnost naravovarstvenih podatkov na enem mestu. Kot centralni vir podatkov bo nudil boljši pregled nad stanjem narave in strokovnjakom omogočil hitrejše ter ustreznejše odločitve in poslednično večjo učinkovitost pri izvajanju zakonodajnih obveznosti. Informacijski sistem NarcIS prinaša skrajševanje upravnih postopkov, ažurne vhodne podatke za ustreznejše strateško načrtovanje ter boljši nadzor nad izvajanjem ukrepov. Njegov doprinos bo pomemben tudi pri izmenjavi dobrih praks med državami Evropske unije in njenimi potencialnimi kandidatkami (Kosovo, Severna Makedonija) ter učinkovitejše poročanje v okviru mednarodnih obveznosti.

Namen projekta je vzpostaviti učinkovit, pregleden in ažuren naravovarstveni informacijski sistem, ki bo ustrezno podpiral implementacijo slovenske in evropske zakonodaje ter mednarodnih konvencij (kot so Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu okolja, Direktiva o pticah, Direktiva o habitatih, Strategija o biotski raznovrstnosti 2030 in Zeleni dogovor v okviru Evropske komisije, Bernska in Bonnska konvencija in druge).

Projekt LIFE NarcIS sofinancirajo Evropska unija iz sredstev programa LIFE, Republika Slovenija in partnerji.


Vodja projektaRok Havliček (Agencija RS za okolje)
Nosilec projektaAgencija RS za okolje
Partnerji projektaMinistrstvo za naravne vire in prostor
Zavod RS za varstvo narave
Zavod za gozdove Slovenije
Univerza v Ljubljani
Center za kartografijo favne in flore
Zavod za ribištvo Slovenije
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Trajanje projekta2021–2024
ProgramProjekt LIFE NarcIS sofinancirajo Evropska unija iz sredstev programa LIFE, Republika Slovenija in partnerji.
javna sredstva
lastna sredstva
Povezava