Še smo tu! – Domorodne vrste še nismo izrinjene, 2018–2019

»Še smo tu! – Domorodne vrste še nismo izrinjene« je nadaljevanje aktivnosti projektov »Ujemite naravo!« in »Invazivke nikoli ne počivajo«. Aktivno zbiranje podatkov o redkih, ogroženih in invazivnih vrstah, tudi s pomočjo vključevanja ljudi v t.i. koncept ljudske znanosti (Citizen Science), ter kontinuirano aktivno ozaveščanje in izobraževanje o pomenu lokalne biodiverzitete in narave so eni glavnih ciljev projekta.
O projektu 

O projektu

V Evropi spadajo vrste vezane na vodne ekosisteme med najbolj ogrožene glede na EU Rdeče sezname. Vodni mehkužci (školjke in polži) celinskih vod so s 44 % ogroženih vrst v Evropi najbolj ogrožena skupina živali, od ostalih presojanih skupin pa jim sledijo sladkovodne ribe (37 %), dvoživke (23 %), plazilci (19 %), sesalci (15 %), kačji pastirji (15 %), ptice (13 %), metulji (9%) in vodne rastline (7%). Med njimi je le del vrst s Priloge II Direktive habitatih, ki so osnova za opredelitev Natura 2000 območij. V Sloveniji Natura 2000 območja prestavljajo 37 % površine države, številne vrste pa so na teh območjih v slabem stanju.

Projekt »Še smo tu!« je nadaljevanje aktivnosti projektov »Ujemite naravo!« in »Invazivke nikoli ne počivajo«, v katerega smo združili vsebine, ki jih je pomembno nadaljevati.

V projektu nadaljujemo z zbiranjem podatkov o enostavno prepoznavnih vrstah s pomočjo vključevanja ljudi v t.i. koncept ljudske znanosti (Citizen Science), kot strokovne organizacije pa bomo tudi sami aktivno zbirali podatke o redkih, ogroženih in invazivnih vrstah. Tako bo projekt prispeval tudi k izpolnjevanju obveznosti Republike Slovenije na področju zgodnjega odkrivanja in preprečevanja širjenja invazivnih vrst, izhajajočih iz Uredbe (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

Zavedanje o ogroženosti naših »paradnih skupin« stoječih vod dvoživk in kačjih pastirjev ter tudi plazilcev je v družbi upadlo, zato ohranjamo komunikacijo o teh skupinah, še bolj pa o njihovem življenjskem prostoru. Ker je pri ljudeh še vedno prisoten strah pred kačami, a jih zaradi vedno večjega zavedanja o njihovi ogroženosti in funkciji v ekosistemu ne želijo več pobijati, nadaljujemo s projektom Kačofon.

Projekt je namenjen vsem prebivalcem in obiskovalcem Slovenije. Aktivno ozaveščanje in izobraževanje o pomenu lokalne biodiverzitete in narave je izjemno pomembno in eden glavnih ciljev, ki bo pripomogel k boljšemu poznavanju in odpravljanju predsodkov ter neprimernega ravnanja, ki lahko ogroža nekatere vrste. Želimo si kritične razmišljujoče družbe, ki bo prepoznala negativen vpliv in posledice širjenja invazivnih vrst v Sloveniji ter pokazala zanimanje in srkala znanje o ogroženih vrstah v Sloveniji.

Projekt »Še smo tu! – Domorodne vrste še nismo izrinjene« sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor.

Vodja projektaMojca Vek, dipl. biol.
Nosilec projektaHerpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica
Partnerji projektaSlovensko odonatološko društvo
Center za kartografijo favne in flore
Trajanje projekta2018–2019
ProgramSofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju narave, okolja in prostora za leti 2018 in 2019
lastna sredstva