MEJ-MO JIH! – Pomen ohranjenih MEJic in MOkrišč za prilagajanje podnebnim spremembam in ohranjanje biodiverzitete, 2018

Mejice in mokrišča lokalno pomembno blažijo vplive podnebnih sprememb, blagodejno vplivajo na naše počutje, zagotavljajo ekosistemske storitve za človeka in so zatočišče mnogim ogroženim živalskim in rastlinskim vrstam.
O projektu  Rezultati  Dodatne informacije  Publikacije 

O projektu

Vpliv podnebnih sprememb je na živalstvo, rastlinstvo in na njihova življenjska okolja pogosto spregledan. Prilagajanje podnebnim spremembam in ohranjanje biodiverzitete pa sta sicer kot aktualni temi, kljub očitni medsebojni povezanosti, pogosto obravnavani ločeno.

V projektu MEJ-MO JIH! se bomo osredotočili na ozaveščanje o pomenu varovanja mejic in lokalnih mokrišč za prilagajanje rastlinskih in živalskih vrst podnebnim spremembam – tematiki, ki jo želimo približati splošni javnosti, mladim, pedagogom, prav tako pa tudi strokovnjakom in deležnikom, ki delujejo na področju podnebnih sprememb in ohranjanja narave.

Ciljne skupine želimo vzpodbuditi, da aktivno sodelujejo pri zbiranju podatkov o pomembnih življenjskih okoljih (ljudska znanost), preko česar se lahko tudi izven organiziranih aktivnosti vključijo v raziskovanje in razumevanje procesov v naravi.

Informiranje in aktivno vključevanju širše javnosti v okoljevarstvene in naravovarstvene teme se začne že v procesu izobraževanja in izbrane teme iz učnih načrtov bomo pomagali izpeljati na podlagi primerov iz lokalnega okolja, tudi na primeru mejic in mokrišč.

Projekt MEJ-MO JIH! – Pomen ohranjenih MEJic in MOkrišč za prilagajanje podnebnim spremembam in ohranjanje biodiverzitete sofinancirata Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, in Ministrstvo za okolje in prostor.


Rezultati

Vse fotografije in podatki, zbrani v projektu MEJ-MO JIH!, so vključeni v Podatkovno zbirko CKFF in javno dostopni na uporabniškem vmesniku BioPortal.

Podatke si lahko ogledate na povezavah projekta MEJ-MO JIH! v projekti.podatki. V interaktivni karti projekta (stolpec ) so prikazane vse lokacije zbranih podatkov, med podatki projekta (stolpec Podatki) pa je seznam zbranih vrst. Za vsako od zabeleženih vrst je na voljo tudi pregledna interaktivna karta lokacij, na katerih je bila vrsta zabeležena in vse fotografije, ki smo jih zbrali tekom projekta. Fotografije s posameznih lokacij si lahko ogledate preko interaktivne karte .


Statistika

Doslej smo zbrali 3.166 fotografij, ki jih je prispevalo 72 avtorjev. S fotografij smo razbrali podatke za 339 vrst. Zbrani podatki so z 936 lokacij.

Število fotografij: 3.166
Število fotografov: 72
Število vrst: 339
Število lokacij: 936


Dodatne informacije


Publikacije


Vodja projektaMarijan Govedič, univ. dipl. biol.
Nosilec projektaHerpetološko društvo – Societas herpetologica Slovenica
Partnerji projektaCenter za kartografijo favne in flore
NaročnikEko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ministrstvo za okolje in prostor
Trajanje projekta2018
ProgramSofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb
lastna sredstva
Povezava