1001 kal – 1001 zgodba o življenju, 2005–2007

Izvedli smo popis kalov (predvsem rastlin, kačjih pastirjev in dvoživk) ter sodelovali pri pripravi predstavitvene publikacije projekta.
O projektu  Rezultati  Dodatne informacije 

O projektu

Dvoživke spadajo v evropskem merilu med najbolj ogrožene živalske skupine. Če izvzamemo človeško ribico, ki živi v podzemlju, so se dvoživke na Krasu ohranile samo zaradi mreže vodnih biotopov – kalov. Vzpostavitev vzdrževanja, ohranjanja in izboljšanja mreže kalov vodi v ohranjanje in izboljšanje populacije velikega pupka (Triturus carnifex) in hribskega urha (Bombina variegata) – vrst z Direktive o habitatih na Natura 2000 območju Kras, pa tudi na drugih območjih v zahodni Sloveniji.

Rezultati popisa 150 kalov skupaj z drugimi dejavnostmi projekta prispevajo k večji prepoznavnosti in pomenu kalov tako v regiji kot širše.

RezultatiDodatne informacije

  • Predstavitvena publikacija projekta Okrogla voda: priročnik o kalih (Maher (ur.) 2007):
    • Življenje v kalu (Poboljšaj in sod. 2007)

Projektmednarodni
Vodja projektaIrena Kodele Krašna, univ. dipl. biol., prof. biol.
Nosilec projektaZavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica
Partnerji projektaObčina Zgonik
Občina Repentabor
Razvojni center Divača, Zavod za razvoj podeželja
Center za kartografijo favne in flore
Razvojno društvo Pliska Pliskovica
Tutori Stagni e Zone Umide dell' Associazione Sportiva e Culturale dei Corpi Forestali dei Friuli Venezia Giulia (Varuhi kalov in mokrišč Športnega in kulturnega društva organov za gozdarstvo Furlanije Julijske krajine)
Trajanje projekta1.6.2005–15.12.2007
ProgramINTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000–2006
javna sredstva
lastna sredstva