Natura v 24 urah – BioBlitz Slovenija – dolina Drage pri Igu 2017

Natura v 24 urah je bila del projekta Invazivke nikoli ne počivajo: Ozaveščanje in preprečevanje negativnega vpliva invazivnih vrst na evropsko ogrožene vrste. Osnovna ideja te akcije je bilo v enem dnevu na omejenem območju popisati čimvečje število vrst. V časih, ko se vse šteje in meri, je namreč pomembna tudi številčna ocena vrst, prisotnih v nekem koščku narave – in če lahko med temi pokažemo na peščico resnično redkih in ogroženih vrst, je naše sporočilo javnosti podčrtano. Glive, rastline in živali smo popisovali v dolini Drage pri Igu. [končno poročilo]
O projektu  Rezultati  Dodatne informacije 

O projektu

V petek in soboto, 19. in 20. maja 2017, smo na območju doline Drage pri Igu izvedli akcijo popisovanja vrstne pestrosti – Natura v 24 urah.

Akcija je bila odprta za vse, ki so lahko s svojim znanjem prispevali k poznavanju kake taksonomske skupine. Operativno središče v času akcije je bilo v lovski koči v dolini, akcijo pa je podprl tudi Krajinski park Ljubljansko barje, saj je ravno v dolini Drage eno od najlepše ohranjenih mokrišč.

Izbrano območje Drage ima tudi status naravnega spomenika in je del Krajinskega parka Ljubljansko barje. Pestrost življenjskih okolij smo dosegli z vključitvijo doline skupaj z obdajajočimi pobočji, tako da je bilo na približno 2,5 kvadratnih kilometrih gotovo dovolj zanimivega za vsakogar.

Akcija je opozorila tudi na Svetovni dan biotske pestrosti 22. maja, ko je bila leta 1992 sprejeta Konvencija o varstvu biodiverzitete.

Sodelovanje in pokrivanje nekaterih taksonomskih skupin so zagotovili strokovnjaki iz številnih ustanov in nevladnih organizacij iz Slovenije in tujine.

Akcijo Natura v 24 urah kot del projekta Invazivke nikoli ne počivajo: Ozaveščanje in preprečevanje negativnega vpliva invazivnih vrst na evropsko ogrožene vrste je sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor.

Rezultati

Vse fotografije in podatki, zbrani v okviru akcije Natura v 24 urah, so vključeni v Podatkovno zbirko CKFF in javno dostopni na uporabniškem vmesniku BioPortal.

Spremljajte nas na BioBlitz-Slovenija.
Dodatne informacije


Nosilec projektaHerpetološko društvo Slovenije
(vodja projekta: Nino Kirbiš, mag. ekol. in biod.)
Partnerji projektaBotanično društvo Slovenije
(koordinator akcije: dr. Nejc Jogan)
Društvo za jamsko biologijo
Slovensko odonatološko društvo

Podpornika:
Center za kartografijo favne in flore
Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete
Trajanje projekta19. 5.– 20. 5. 2017 (od 15h do 15h)
ProgramSofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja za leti 2016 in 2017
Povezava