Ujemite naravo!, 2016–2017

LJUDSKA ZNANOST – S projektom vzpostavljamo sistem množičnega zbiranja podatkov o redkih, ogroženih in tujerodnih vrstah rib, potočnih rakov in školjk v Sloveniji z uporabo novih tehnologij in s pomočjo vključevanja ljudi v t. i. koncept ljudske znanosti (Citizen Science).
O projektu  Rezultati  Dodatne informacije  Publikacije 

O projektu

Redke domorodne in večinoma močno ogrožene vrste v naravi težko opazimo oz. zaznamo s standardnimi metodami. Vse bolj izpostavljena grožnja domorodnim vrstam pa postajajo t.i. tujerodne – invazivne vrste. Dokler ne poznamo razširjenosti vrst iz obeh skupin so ohranitveni ukrepi za domorodne vrste oz. ukrepi za omejevanje tujerodnih vrst neizvedljivi.

Projekt »Ujemite naravo!« je poskus postavitve sistema širokega zbiranja podatkov o enostavno prepoznavnih vrstah rib, potočnih rakov in školjk s pomočjo vključevanja ljudi v t. i. koncept ljudske znanosti (Citizen Science), se pravi v sodelovanje med različnimi javnostmi in strokovnjaki. Z veliko skupino ljudi je namreč možno zbrati večjo količino podatkov – več kot je podatkov, boljša je interpretacija in uporaba le-teh pri varovanju posameznih vrst ter seveda njihovih habitatov.

Ena od ciljnih skupin so ribiči, ki se zaradi svojih interesov in želja zadržujejo ob vodah po vsej Sloveniji, njihova vsakdanja prisotnost pa lahko dobi dodatno vrednost, v kolikor se jih vključi v organizirano beleženje opažanj o domorodnih in tujerodnih vrstah rib, potočnih rakov in školjk. V projektu želimo mobilizirati in motivirati del ribičev za sistematsko zbiranje predvsem tistih podatkov o živalih, ki niso vključene v Ribiški kataster, poleg njih pa bomo v projekt skušali privabiti tudi čim širšo javnost.

V projektu bomo združili zmožnosti novih tehnologij (pametni telefoni in tablice z vgrajenim GPS-om) in številčnost v družinah organiziranih ribičev ob naših sladkovodnih ekosistemih.

Rezultati projekta, zbrani podatki in fotografije, bodo prosto dostopne na spletu in bodo dopolnjevali znanje o razširjenosti posameznih vrst rib, potočnih rakov in školjk, projekt pa bo tudi prispeval k izpolnjevanju obveznosti Republike Slovenije na področju zgodnjega odkrivanja in preprečevanja širjenja invazivnih vrst izhajajočih iz UREDBE (EU) št. 1143/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

Projekt Ujemite naravo! sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor.

Rezultati

Vse fotografije in podatki, zbrani v okviru projekta Ujemite naravo!, so vključeni v Podatkovno zbirko CKFF in javno dostopni na uporabniškem vmesniku BioPortal.

Podatke si lahko ogledate na povezavah projekta Ujemite naravo! v projekti.podatki. V interaktivni karti projekta (stolpec ) so prikazane vse lokacije zbranih podatkov, med podatki projekta (stolpec Podatki) pa je seznam zbranih vrst. Za vsako od zabeleženih vrst je na voljo tudi pregledna interaktivna karta lokacij, na katerih je bila vrsta zabeležena in vse fotografije, ki smo jih zbrali tekom projekta. Fotografije s posameznih lokacij si lahko ogledate preko interaktivne karte .


Statistika

Doslej smo zbrali 13.527 fotografij, ki jih je prispevalo 180 avtorjev. S fotografij smo razbrali podatke za 67 vrst rib, za 6 vrst potočnih rakov in 8 vrst školjk. Poleg podatkov za ciljne skupine smo zbrali tudi podatke o nekaterih drugih skupinah (npr. sesalci, ptice, plazilci, dvoživke, rastline – skupaj 185 vrst). Zbrani podatki so z 2.289 lokacij.

Število fotografij: 13.527
Število fotografov: 180
Število vrst rib: 67
Število vrst rakov: 6
Število vrst školjk: 8
Število ostalih vrst: 185
Število lokacij: 2.289


Dodatne informacije


Publikacije


Vodja projektaMarijan Govedič, univ. dipl. biol.
Nosilec projektaRibiška zveza Slovenije
Partnerji projektaCenter za kartografijo favne in flore
Trajanje projekta2016–2017
ProgramSofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja za leti 2016 in 2017
lastna sredstva
Povezava