Raziskava razširjenosti koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) v SV Sloveniji, 2016

Raziskava razširjenosti koščičnega škratca je bila namenjena izpolnjevanju mednarodnih obveznosti Slovenije, ki izhajajo iz Direktive o habitatih. Med raziskavo smo pridobili podatke o prisotnosti in območjih razširjenosti koščičnega škratca v SV delu Slovenije in na podlagi tega predlagali območji primerni za vključitev v omrežje Natura 2000 za varstvo koščičnega škratca.
O projektu  Rezultati  Dodatne informacije  Poročila

O projektu

Slovenija je na podlagi Direktive o habitatih določila omrežje posebnih varstvenih območij imenovano Natura 2000. Ustreznost določenega omrežja sta Evropska komisija in Slovenija usklajevali že večkrat, nazadnje na biogeografskem seminarju junija 2014, kjer je bil za koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) sprejet znanstveni pridržek – SciRes. To pomeni, da je bilo treba dodatno preučiti stanje te vrste v severovzhodni Sloveniji in na podlagi novih raziskav ugotoviti, ali so ta območja primerna in zadostna za vključitev v omrežje Natura 2000 tudi za varstvo koščičnega škratca.

Rezultati

V letu 2016 smo pregledali 91 lokalitet, na katerih smo naredili 105 popisov, namenjenih iskanju koščičnega škratca. Iskano vrsto smo popisali 28-krat na 23 lokalitetah.

Glede na številne najdbe koščičnega škratca v zgornjem toku potoka Ledava s pritoki, povirju potoka Lukaj, predvsem potoka Škaperjeva graba, ter v Graškem potoku v zahodnem delu Goričkega in v povirju potoka Mala Krka pri Križevcih, smo predlagali, da se koščični škratec doda kot kvalifikacijska vrsta za območje SI3000221 Goričko. Celotno zahodno Goričko ob zgornjem toku Ledave in Lukaja je po trenutno razpoložljivih podatkih eno boljših v Sloveniji.

Kot dodatno območje za vključitev v omrežje Natura 2000 smo predlagali tudi Radmožanski kanal skupaj z okoliškimi vodotoki Bukovniškim potokom oz. kanalom ter Črnim potokom.

Dodatne informacije


Poročila

  • Šalamun, A. & M. Kotarac, 2016. Raziskava razširjenosti koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) v letu 2016. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 19 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].


Vodja projektaMladen Kotarac, univ. dipl. biol.
Nosilec projektaCenter za kartografijo favne in flore
NaročnikMinistrstvo za okolje in prostor
Programjavna sredstva