Monitoring dnevnih metuljev in črtastega medvedka v regijskem parku Škocjanske jame, 2013–2015, 2018

Na območju RP Škocjanske jame smo v letih 2013, 2014, 2015 in 2018 izvedli monitoring dnevnih metuljev, v letih 2015 in 2018 pa tudi monitoring črtastega medvedka (Euplagia quadripunctaria).
O projektu  Rezultati  Poročila

O projektu

Na območju RP Škocjanske jame smo v letih 2013, 2014 in 2015 izvedli monitoring dnevnih metuljev. ki smo ga ponovili tudi v letu 2018.

V letu 2014 smo na območju parka preverili tudi prisotnost črtastega medvedka (Euplagia quadripunctaria), ki smo ga v letih 2015 in 2018 dodatno vključili v monitoring.

Številčnost dnevnih metuljev ter številčnost črtastega medvedka smo v parku ocenjevali na 13 vzorčnih mestih (transektih).

Rezultati

V letu 2013 smo zabeležili 86 vrst in prešteli 2.025 osebkov dnevnih metuljev (7 vrst smo opazili izven transektov), v letu 2014 smo zabeležili 83 vrst in prešteli 2.483 osebkov dnevnih metuljev (9 vrst smo opazili izven transektov), v letu 2015 pa smo zabeležili 84 in prešteli 2.337 osebkov dnevnih metuljev vrst (2 vrsti smo opazili izven transektov) ter 5 osebkov črtastega medvedka. V treh zaporednih letih monitoringa dnevnih metuljev na območju parka smo popisali 102 vrsti dnevnih metuljev.

V letu 2018 smo monitoring na območju parka ponovili ter zabeležili 83 vrst in prešteli 2.256 osebkov dnevnih metuljev (11 vrst smo opazili izven transektov) ter samo en osebek črtastega medvedka.

Vse fotografije in podatki, zbrani v okviru projekta, so vključeni v Podatkovno zbirko CKFF in javno dostopni na uporabniškem vmesniku BioPortal.

Podatke si lahko ogledate na povezavah projekta Park Škocjanske jame: Raziskave in monitoring metuljev 2013–2015 v projekti.podatki. V interaktivni karti projekta (stolpec ) so prikazane vse lokacije zbranih podatkov, med podatki projekta (stolpec Podatki) pa je seznam zbranih vrst. Za vsako od zabeleženih vrst je na voljo tudi pregledna interaktivna karta lokacij, na katerih je bila vrsta zabeležena in vse fotografije, ki smo jih zbrali tekom projekta. Fotografije s posameznih lokacij si lahko ogledate preko interaktivne karte .


Poročila

  • Kogovšek, N. & B. Zakšek, 2018. Monitoring dnevnih metuljev (Papilionoidea) v Parku Škocjanske jame v letu 2018. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 10 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod park Škocjanske jame, Škocjan].

  • Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2015. Monitoring dnevnih metuljev (Papilionoidea) v regijskem parku Škocjanske jame v letu 2015. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 10 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan].

  • Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2014. Monitoring dnevnih metuljev (Papilionidea in Hesperioidea) v regijskem parku Škocjanske jame v letu 2014. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 13 str. [Naročnik: Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan].

  • Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2013. Vzpostavitev in predlog dolgoročnega monitoringa dnevnih metuljev (Papilionidea in Hesperioidea) v regijskem parku Škocjanske jame. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 12 str. [Naročnik: Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan].


Vodja projektaBarbara Zakšek, univ. dipl. biol.
Nosilec projektaCenter za kartografijo favne in flore
NaročnikJavni zavod park Škocjanske jame
Trajanje projekta2013–2015
Programjavna sredstva