Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran, 2005–2007

Med letoma 2005 in 2007 smo na širšem območju Krajinskega parka Goričko in Triglavskega narodnega parka popisovali dvoživke, po vsej severni Sloveniji pa netopirje ter s številnimi aktivnostmi pripomogli k ohranjanju in izboljšanju stanja njihovih življenjskih prostorov in populacij, povečali prepoznavnost območij pomembnih za dvoživke in netopirje, se trudili povečati privlačnost obeh živalskih skupin in dovzetnost javnosti za njihovo varstvo ter doseči aktivno vključevanje številnih deležnikov v ohranjanje na obeh straneh meje.
O projektu  Rezultati  Dodatne informacije  Publikacije 

O projektu

Dvoživke in netopirji so med najbolj ogroženimi skupinami vretenčarjev tako v Sloveniji kot drugod po evropskem prostoru. Temu so botrovali številni dejavniki, predvsem izguba, drobitev in uničenje primernih življenjskih prostorov (npr. mrestišč dvoživk – mlak, kotišč in prezimovališč netopirjev) ter prekinitev selitvenih poti. Selitvene poti dvoživk pogosto sekajo ceste, zato v času selitev prihaja do pomorov. Nekatere vrste netopirjev so se zaradi krčenja naravnih življenjskih prostorov naselile na podstrešjih cerkva, starih gradov ter v druge stavbe, druge vrste netopirjev za prezimovališča in kotišča izbirajo jame in podobne podzemne prostore. Tu jih ogroža predvsem neposredno vznemirjanje ali neprimerna obnova oz. izraba teh prostorov.

Projekt je bil zrcalni projekt dveh projektov avstrijskega partnerja.

Projektne aktivnosti so se odvijale na območju gorenjske statistične regije, občine Kamnik, na območju savinjske, koroške, podravske in pomurske statistične regije.

Cilji projekta:
  • ohranjanje in izboljšanje stanja življenjskih prostorov in populacij dvoživk in netopirjev v Sloveniji (skupaj 44 vrst),
  • povečati privlačnost obeh živalskih skupin in dovzetnost javnosti za njihovo varstvo,
  • doseči aktivno vključevanje širše javnosti, nevladnih organizacij, upravljavcev zavarovanih območij, upravljavcev regij in lokalnih skupnosti, predstavnikov javnega ter zasebnega sektorja v ohranjanje dvoživk in netopirjev na obeh straneh meje,
  • povečati prepoznavnost območij pomembnih za dvoživke in netopirje (s poudarkom na Krajinskem parku Goričko ter Triglavskem narodnem parku).

RezultatiDodatne informacije


Publikacije


Projektmednarodni
Vodja projektaMarijan Govedič, univ. dipl. biol.
Nosilec projektaCenter za kartografijo favne in flore
Partnerji projektaArge NATURSCHUTZ
Societas herpetologica slovenica – Društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (SDPVN)
Trajanje projekta1.1.2005–12.10.2007
ProgramINTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000–2006
javna sredstva
lastna sredstva
Povezava