Kali – mreža vodnih biotopov, 1999–2000

Skupaj s slovenskimi in hrvaškimi partnerji smo popisali kale v južni Sloveniji in jugozahodni Hrvaški – na Krasu, Slovenski obali, v Istri in Beli Krajini ter pregledali v kakšnem stanju so. Tu so kali namreč skoraj edine stoječe vode, zato so kot mreža vodnih biotopov zelo pomembni za preživetje številnih živalskih in rastlinskih vrst.
O projektu  Rezultati  Publikacije  Poročila

O projektu

»Kal«, »puč« ali »lokev« so ena izmed mnogih slovenskih, »lokva«, »lago« ali »kalić« pa ena izmed mnogih hrvaških imen za tipično mlako, ki jo je v preteklosti na Krasu, v Beli Krajini, na Slovenski Obali in v Istri naredil človek. Kali so skoraj edine stoječe vode v tej regiji, kjer tvorijo funkcionalno mrežo vodnih biotopov. Njihov obstoj je nujen za preživetje mnogih rastlinskih in živalskih vrst, ki so vezane na življenje v vodnih in močvirskih biotopih.

V Evropi je problematika kalov kot ogroženih vodnih biotopov znana že dalj časa. Na krasu in v flišnih pokrajinah Slovenije in Hrvaške se moramo zaradi splošnega pomanjkanja vodnih virov še toliko bolj zavedati procesa izginjanja kalov. V zadnjih letih se je število kalov zmanjšalo predvsem zaradi uničevanja in izsuševanja. Slednje je posledica sprememb v tradicionalnem načinu življenja, saj kmetje kalov ne uporabljajo več niti za napajanje živine, niti kot vir pitne vode ali kot vir vode za gašenje požarov. Zaradi tega moramo kale »prepoznati« kot pomembne objekte naravne in kulturne dediščine. Dviganje zavesti lokalnega prebivalstva o problematiki je pri tem zelo pomembna.

Za dolgoročno rešitev zgoraj omenjenih problemov ni dovolj le zaščita manjšega števila kalov, temveč stalen nadzor, obnavljanje in upravljanje z biološko mrežo, ki jo ti tvorijo. Prvi korak v tem procesu je inventarizacija obstoječih kalov, ocena stanja v katerem se nahajajo ter popis rastlinstva in živalstva v njih. Dvoživke, kačji pastirji ter vodne in močvirske rastline so dobre indikatorske skupine za ekološko oceno teh ogroženih vodnih biotopov. Za mnoge vrste med njimi so kali edino razpoložljivo bivališče v regiji.

Rezultati

  • Zabeležili smo 478 kalov na Krasu, Slovenski obali, v Istri in Beli Krajini ter jih 260 od teh tudi raziskali.
  • Pregledali smo stanje (zaraščenost, izsušenost, onesnaženost, prisotnost rastlinskih in živalskih vrst, ocena stopnje ogroženosti) posameznih kalov.
  • Lokalnemu prebivalstvu smo predstavili, kako pomembno je pravšnje in pravočasno upravljanje in zavarovanje vodnih biotopov kot so kali.
  • Izvedli smo številne izobraževalne delavnice za različne ciljne skupine na temo kalov.

Publikacije

  • Kali – mreža vodnih biotopov [zgibanka]

Poročila

  • Lešnik, A., B. Hutinec Janev, V. Petrović & K. Poboljšaj, 2000. Karstic ponds as net of water biotopes. Final Report. Report for The Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe. Centre for Cartography of Fauna and Flora, Miklavž na Dravskem polju. 58 pp.


Projektmednarodni
Vodja projektaAleksandra Lešnik, univ. dipl. biol.
Nosilec projektaCenter za kartografijo favne in flore
Partnerji projektaSocietas herpetologica slovenica - društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev
Društvo za zaštitu i proučavanje vodozemaca i gmazova Hrvatske – »Hyla«
Udruga Zelena Istra – Associazione Istria Verde
NaročnikRegionalni okoljski center za Srednjo in Vzhodno Evropo (REC) (Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe)
Trajanje projekta1999–2000
ProgramLjudje v naravi (People in Nature)
javna sredstva
lastna sredstva