Atlas faunae et florae Sloveniae, od leta 1997 dalje

Med letoma 1997 in 2012 smo založili tri publikacije iz serije Atlas faunae et florae Sloveniae.
O projektu  Rezultati  Publikacije 

O projektu

Atlasi razširjenosti vrst na nekem območju so le ena od mnogih možnosti uporabe podatkovne zbirke, a je treba za izdajo tovrstnih del in reprezentativen prikaz razširjenosti vrst digitalizirati čim večje število podatkov in pregledati čim več literature.

Rezultati

Iz podatkov v podatkovni zbirki CKFF smo doslej založili Atlas dnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera) Slovenije (2012), Atlas netopirjev (Chiroptera) Slovenije (2009) ter Atlas kačjih pastirjev (Odonata) Slovenije (1997), v načrtu pa imamo še nekaj publikacij iz omenjene serije – iz obstoječih podatkov smo namreč založili Gradivo za atlas flore Slovenije (2001) ter sodelovali pri preliminarni analizi Razširjenosti plazilcev v Sloveniji (2009).

Publikacije


Vodja projektaMladen Kotarac, univ. dipl. biol.
Nosilec projektaCenter za kartografijo favne in flore
Trajanje projektaod leta 1997 dalje
Programlastna sredstva