Popisi in monitoring netopirjev v Parku Škocjanske jame, 2012–2016

V letih 2013 in 2014 smo izvedli monitoring netopirjev v Škocjanskih jamah in v Tominčevi jami, od leta 2014 pa raziskujemo splošno favno netopirjev v celem Parku Škocjanske jame.
O projektu  Dodatne informacije  Poročila

O projektu

Raziskave zimskega in poletnega spremljanja netopirjev v Škocjanskih jamah in v Tominčevi jami so bile izvedene zaradi tamkaj potrjenih gruč dolgokrilega netopirja (Miniopterus schreibersii) in velikega podkovnjaka (Rhinolophus ferrumequinum). Z mreženjem, ultrazvočnim popisom in pregledom izbranih ostalih jam na območju Parka Škocjanske jame, dopolnjujemo listo prisotnih vrst netopirjev – trenutno smo potrdili 18 vrst. V zadnjih raziskavah se osredotočamo na letalne poti netopirjev. Ob raziskavah poteka tudi izobraževanje članov Odbora za varstvo narave znotraj Biosfernega območja Kras in porečja Reke.

Dodatne informacije

  • Netopirji v parku Škocjanske jame (Šturm (ur.) 2017) (več o knjigi: spletna stran PŠJ)

Poročila

  • Presetnik, P., 2016. Poročilo o raziskavah netopirjev (Chiroptera) v Parku Škocjanske jame v letu 2016. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 71 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod park Škocjanske jame, Škocjan].

  • Presetnik, P. & T. Knapič, 2015. Raziskave netopirjev (Chiroptera) v Parku Škocjanske jame v letu 2015. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 23 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan].

  • Presetnik, P., M. Podgorelec & T. Knapič, 2014. Monitoring netopirjev v Škocjanskih jamah. Končno poročilo za leto 2014. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 22 str. [Naročnik: Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan].

  • Presetnik, P. & M. Podgorelec, 2013. Monitoring netopirjev v Škocjanskih jamah. Poročilo spremljanja stanja v zimi 2012/13. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 6 str. [Naročnik: Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan].

  • Presetnik, P. & M. Podgorelec, 2013. Monitoring netopirjev v Škocjanskih jamah. Poročilo spremljanja stanja poleti 2013. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 7 str. [Naročnik: Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan].


Vodja projektaPrimož Presetnik, univ. dipl. biol.
Nosilec projektaCenter za kartografijo favne in flore
NaročnikJavni zavod Park Škocjanske jame
Trajanje projekta2012–2016
Programjavna sredstva