Monitoring potočnih rakov v regijskem parku Škocjanske jame, 2013–2014

Vzpostavili in predlagali smo načrt dolgoročnega monitoringa potočnih rakov v regijskem parku Škocjanske jame ter izvedli monitoring potočnih rakov v letu 2014.
O projektu  Rezultati  Poročila

O projektu

Po pričevanjih je reka Reka v drugi polovici prejšnjega stoletja slovela po svojih potočnih rakih. Glede na posamezne ohranjene primerke so večinoma lovili jelševca (Astacus astacus), na tem območju pa se sicer pojavlja tudi koščenec (Austropotamobius pallipes). Po slovenski zakonodaji so primerki obeh vrst zavarovani, varuje pa se tudi njun habitat (Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah).

Rezultati

V letu 2013 smo vzpostavili monitoring potočnih rakov na odseku Reke v Regijskem parku Škocjanske jame, ki se prekriva z območjem Natura 2000 Reka (SI3000223), za katerega je koščenec kvalifikacijska vrsta in potrdili njegovo prisotnost na odseku Reke, kjer zadnjih 20 let potočni raki niso bili zabeleženi.

Poročila

  • Govedič, M., 2014. Monitoring potočnih rakov (Astacidae) v Regijskem parku Škocjanske jame v letu 2014. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 8 str. [Naročnik: Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan].

  • Govedič, M., 2013. Vzpostavitev in predlog dolgoročnega monitoringa potočnih rakov (Astacidae) v regijskem parku Škocjanske jame. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 12 str. [Naročnik: Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan].


Vodja projektaMarijan Govedič, univ. dipl. biol.
Nosilec projektaCenter za kartografijo favne in flore
NaročnikJavni zavod park Škocjanske jame
Trajanje projekta2013–2014
Programjavna sredstva