Netopirji in vetrnice, od leta 2015 dalje

Presoje vplivov vetrnih elektrarn na netopirje izdelujemo po smernicah EUROBATS, kjer so natančno opredeljene metode dela in je za ta namen predpisana ustrezna oprema.
O projektu  Dodatne informacije  Poročila

O projektu

Presoje vplivov vetrnih elektrarn na netopirje izdelujemo po smernicah EUROBATS, saj slovenska navodila zaenkrat ne obstajajo.

Glavna metoda dela je kombinacija popisov z ročnimi ultrazvočnimi detektorji (uporabljamo Pettersson D240 x) in avtomatskimi ultrazvočnimi detektorji (uporabljamo Song Meter SMBAT FS), ki jih izvajamo v vsem obdobju aktivnosti netopirjev (marec–november). Spremljajoče metode so še popis potencialnih bližnjih zatočišč netopirjev in seveda začetni pregled podatkov iz literaturnih virov.

Dodatne informacije


Poročila

  • Presetnik, P., K. Poboljšaj, V. Grobelnik, A. Šalamun, M. Jakopič & A. Lešnik, 2017. Strokovna podlaga za netopirje za območje predlagane »VE2 Dolenja vas«. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 90 str. [Naročnik: AAE d.o.o., Rečica ob Savinji].


Vodja projektaPrimož Presetnik, univ. dipl. biol.
Nosilec projektaCenter za kartografijo favne in flore
Trajanje projektaod leta 2015 dalje