DAISIE - Posredovanje seznama invazivnih tujerodnih vrst za Evropo, 2005–2008

V okviru projekta smo razvili in vzpostavili Register strokovnjakov za invazivne tujerodne vrste. V skupini za vretenčarje smo bili zadolženi za zbiranje podatkov o tujerodnih invazivnih vrstah dvoživk in plazilcev v Evropi, za katere smo pripravili tudi karte razširjenosti. Sodelovali smo tudi pri nastanku Priročnika o tujerodnih vrstah v Evropi (DAISIE 2009, Handbook of Alien Species in Europe).
O projektu  Rezultati  Dodatne informacije  Publikacije 

O projektu

Spletna stran projekta DAISIE (European Invasive Alien Species Gateway) na enem mestu zagotavlja vse informacije o vdoru tujerodnih vrst v Evropi. Podatkovna zbirka DAISIE, ki deluje v ozadju spletne strani in se nenehno posodablja, povezuje štiri individualne javne podatkovne sisteme, ki so bili za namen javnega dostopa prek spleta, razviti v okviru projekta:

  • register strokovnjakov (Expertise Registry), ki se ukvarjajo z invazivnimi vrstami,
  • podatkovno zbirko tujerodnih vrst (Alien Species Database),
  • informacijski sistem za tujerodne invazivne vrste (Invasive Alien Species Information System) z izborom »100 najbolj invazivnih vrst« in
  • karte razširjenosti (Distribution Maps).

Rezultati

  • V okviru projekta je bil narejen prvi pregled stanja tujerodnih vrst v Evropi.
  • Rezultati projekta so deloma zbrani v Priročniku o tujerodnih vrstah v Evropi (DAISIE 2009, Handbook of Alien Species in Europe).
  • Podatkovna zbirka DAISIE, ki deluje v ozadju spletne strani projekta DAISIE in se nenehno posodablja, omogoča iskanje po različnih kriterijih (vrste, regije, strokovnjaki).

Dodatne informacije


Publikacije


Projektmednarodni
Vodja projektadr. David B. Roy
Nosilec projektaNatural Environment Research Council (NERC) (Združeno kraljestvo)
Partnerji projekta18 partnerjev iz 15 držav celega sveta
Trajanje projekta1.2.2005–31.1.2008
ProgramFP6 (6th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration)
Povezava