EuMon – Metode monitoringa in nadzora evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, 2004–2008

Izdelali smo spletno stran projekta in razvili spletne pripomočke za podporo pri monitoringu biotske raznovrstnosti.
O projektu  Rezultati 

O projektu

V projektu smo se skupaj s preostalimi partnerji osredotočili na štiri temeljne vidike monitoringa biotske raznovrstnosti: sodelovanje prostovoljcev, razširjenost in značilnosti shem monitoringa, metode monitoringa ter izvedba monitoringa in naravovarstvene prioritete.

Rezultati

Poleg spletne strani projekta smo izdelali tudi tri spletna orodja:
  • BioMAT – pripomoček za monitoring in ovrednotenje biotske raznovrstnosti,
  • DaEuMon – podatkovno zbirko o evropskih shemah monitoringa biotske raznovrstnosti in
  • zbirko PMN, ki vsebuje podatke o organizacijah, v katerih s pomočjo prostovoljcev izvajajo monitoring biotske raznovrstnosti.
Našteta spletna orodja se nadalje razvijajo pod okriljem drugih mednarodnih projektov kot so SCALES in EU BON.

Projektmednarodni
Vodja projektadr. Klaus Henle
Nosilec projektaHelmholtz Centre for Environmental Research – UFZ
Partnerji projekta16 partnerjev iz 11 držav
Trajanje projekta1.4.2004–31.11.2008
ProgramFP6 (6th Framework Programme)
Povezava