Inventarizacija barjanskih oken – favna (dvoživke) in flora v okviru projekta Ohranitev in promocija vodnih biotopov – kali in barjanska okna za prihodnost (LOKNA), 2015

Izvedli smo inventarizacijo flore in dvoživk na treh območjih na južnem obrobju Ljubljanskega barja. Pregledani so bili izviri (barjanska okna) z okolico pri naseljih Iška Loka (Mareke in Izviri Iška Loka), Podkraj (Strahomerski okni, okni Jevšnik) in Pako (Enžutovo retje).
Rezultati  Poročila

Rezultati

Na izbranih barjanskih oknih smo skupno popisali 8 vrst dvoživk: rosnico (Rana dalmatina), hribskega urha (Bombina variegata), velikega pupka (Triturus carnifex), navadno krastačo (Bufo bufo), zeleno rego (Hyla arborea), planinskega (Ichthyosaura alpestris) in navadnega pupka (Lissotriton vulgaris) ter debeloglavko (Pelophylax ridibundus).

Na izbranih lokacijah smo popisali 78 vrst višjih rastlin. Med popisanimi je 7 vrst na Rdečem seznamu, 5 kot ranljivih (V), ena kot prizadeta (E) in ena kot premalo znana vrsta (K). Ena vrsta je na Uredbi o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah.

Vse fotografije in podatki, zbrani v okviru projekta, so vključeni v Podatkovno zbirko CKFF in javno dostopni na uporabniškem vmesniku BioPortal.

Podatke si lahko ogledate na povezavah projekta Krajinski park Ljubljansko barje: Inventarizacija barjanskih oken – favna (dvoživke) in flora v okviru projekta Ohranitev in promocija vodnih biotopov – kali in barjanska okna za prihodnost v projekti.podatki. V interaktivni karti projekta (stolpec ) so prikazane vse lokacije zbranih podatkov, med podatki projekta (stolpec Podatki) pa je seznam zbranih vrst. Za vsako od zabeleženih vrst je na voljo tudi pregledna interaktivna karta lokacij, na katerih je bila vrsta zabeležena in vse fotografije, ki smo jih zbrali tekom projekta. Fotografije s posameznih lokacij si lahko ogledate preko interaktivne karte .


Poročila

  • Cipot, M., B. Trčak, A. Lešnik & M. Govedič, 2015. Inventarizacija barjanskih oken – favna (dvoživke) in flora v okviru projekta Ohranitev in promocija vodnih biotopov – kali in barjanska okna za prihodnost (LOKNA). Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 36 str., digitalne priloge. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Notranje Gorice].


Vodja projektaMaja Cipot, univ. dipl. biol.
Nosilec projektaCenter za kartografijo favne in flore
NaročnikJavni zavod Krajinski park Ljubljansko barje
Trajanje projekta2015
Programjavna sredstva