SCALES – Zagotavljanje ohranjanja biotske raznovrstnosti na upravnih ravneh ter prostorskih, časovnih in ekoloških nivojih, 2009–2014

V projektu smo vodili delovno skupino zadolženo za sintezo dobljenih rezultatov in njihovo predstavitev v orodju SCALETOOL, ki smo ga razvili za ta namen. S kartografsko opremo smo sodelovali pri izdelavi knjige SCALES – Normiranje v ekologiji in pri ohranjanju biotske raznovrstnosti (SCALES – Scaling in Ecology and Biodiversity Conservation).
O projektu  Dodatne informacije  Publikacije 

O projektu

Antropogeni in okoljski pritiski na biotsko raznovrstnost delujejo različno na različnih prostorskih, časovnih in ekoloških nivojih. Učinkovite varstvene rešitve morajo posledično upoštevati nivo, na katerem je do učinka prišlo.

Glavni cilj projekta SCALES je bil ponuditi najprimernejša orodja za oceno učinka in politične inštrumente, ki pokrivajo ustrezne ravni in jih ponuditi širšemu krogu uporabnikov.

Dodatne informacije


Publikacije

  • Henle, K., S. G. Potts, W. E. Kunin, Y. G. Matsinos, J. Similä, J. D. Pantis, V. Grobelnik, L. Penev & J. Settele (Eds.), 2014. Scaling in Ecology and Biodiversity Conservation. Pensoft Publishers, Sofia. 206 pp.

Projektmednarodni
Vodja projektadr. Klaus Henle
Nosilec projektaHelmholtz Centre for Environmental Research – UFZ
Partnerji projekta32 partnerjev iz Evrope in Tajvana
Trajanje projekta1.5.2009–31.7.2014
ProgramFP7 (European Union’s 7th Programme for Research, Technological Development and Demonstration)
Povezava