ALARM – Ocena velikih tveganj za biotsko raznovrstnost s preizkušenimi metodami, 2004–2009

Naredili smo domačo stran projekta in poskrbeli za medpartnersko komunikacijo. Eden od pomembnejših rezultatov projekta je knjiga Atlas tveganj za biotsko raznovrstnost (Atlas of Biodiversity Risk), za katero smo pripravili kartografijo za polovico poglavij in celotno grafiko (grafi, sheme), poleg tega pa smo sodelovali tudi pri urejanju omenjene knjige.
O projektu  Dodatne informacije  Publikacije 

O projektu

Projekt ALARM je ob boljšem razumevanju kopenske in sladkovodne biotske pestrosti ter delovanja ekosistemov razvil in testiral metode in protokole za ocenjevanje okoljskih tveganj v velikih merilih z namenom zmanjševanja neposrednih in posrednih vplivov človeka.

Raziskave so bile usmerjene v oceno in predvidevanje sprememb v biotski raznovrstnosti in sprememb v strukturi, funkciji in dinamiki ekosistemov. V povezavi z ekosistemsko vlogo so bili vključeni odnosi med družbo, ekonomijo in biotsko raznovrstnostjo. Posebej so bila obravnavana tveganja, ki izhajajo iz spremembe klime, invazijskih vrst in izgube opraševalcev v okviru sedanjih in bodočih vzorcev rabe tal. Število testnih študij o okoljskih tveganjih omenjenih dejavnikov se nenehno povečuje, kar omogoča izboljšano razumevanje, kako ti delujejo posamično in kako vplivajo na živi svet. Znanje o kumulativnem vplivu vseh naštetih dejavnikov pa je razmeroma majhno.

Projekt ALARM je bila prva raziskovalna pobuda, ki dosega kritično maso znanja in ljudi za razumevanje tega vpliva in njegovih posledic. Ocene tveganj v projektu ALARM so hierarhične na različnih organizacijskih (rodovi, vrste, ekosistemi), časovnih (sezonskih, letnih, desetletnih) in prostorskih (habitat, regija, kontinent) ravneh, tako kot jih določa resolucija trenutnih testnih študij in podatkovnih zbirk. Socioekonomski vidik je kot presečna tema prispeval k integraciji in izdelavi orodij in metod za oceno skupnih tveganj. Obenem so bili razviti instrumenti za razlago tveganj, ki jih prinaša zmanjševanje biotske pestrosti, končnim uporabnikom in nakazane možnosti razumne politike za omejevanje njihovih posledic.

Dodatne informacije


Publikacije

  • Settele, J., L. Penev, T. Georgiev, R. Grabaum, V. Grobelnik, V. Hammen, S. Klotz, M. Kotarac & I. Kühn (Eds.), 2009. Atlas of Biodiversity Risk. Pensoft Publishers, Sofia-Moscow. 300 pp.

Projektmednarodni
Vodja projektadr. Josef Settele
Nosilec projektaHelmholtz Centre for Environmental Research – UFZ
Partnerji projekta80 partnerjev iz 36 držav celega sveta
Trajanje projekta1.2.2004–31.1.2009
ProgramFP6 (6th Framework Programme, Sub-Priority 6.3)
Povezava