Slovenski center za obročkanje netopirjev, od leta 2006 dalje

Od leta 2006 vodimo evidenco o najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji. Doslej je bilo obročkanih nekaj sto netopirjev in ponovno najdenih nekaj deset, tudi na Hrvaškem in v Avstriji.
O projektu  Rezultati  Dodatne informacije  Poročila

O projektu

Pridobivanje celo najosnovnejših podatkov o ekologiji in vedenju netopirjev je težavno, saj so to nočno aktivne živali, ki si za dnevna zatočišča izbirajo skrivna mesta, osebki iste ali celo več vrst pa so si izredno podobni. Ena izmed metod, ki olajša pridobivanje podatkov o posamezni živali je obročkanje. S ponovnim ujetjem ali opazovanjem obročkanih netopirjev lahko sledimo njihovim selitvam, ocenjujemo velikost populacij, življenjsko dobo ali preučujemo katero od drugih vprašanj za katero je pomembno, da prepoznamo posamezno žival (Barclay & Bell 1988).

Netopirje lahko dolgotrajno označimo z namestitvijo kovinskega ali plastičnega obročka z identifikacijskimi oznakami na podlaket, pri čemer ga ne zapremo povsem, da ne pritiska na letalno opno. Uporabljajo se posebni obročki, ki imajo na koncih zavihke, zato da ne poškodujejo nežne opne netopirjeve prhuti. V Sloveniji od leta 2006 uporabljamo aluminijaste obročke proizvajalca Porzana Limited (UK) treh različnih velikosti, glede na priporočila EUROBATS in z dovoljenjem Agencije Republike Slovenije za okolje.

Notranji premer obročka [mm] Oznake
2,4 SLO A1 0001–A1 2000
2,9 SLO A1 2001–A1 4000
4,2 SLO A1 4001–A1 6000


Vsako opažanje obročkanega netopirja je pomembno. Zato vas prosimo, da nas o tem nemudoma obvestite po telefonu 02 629 51 50 oz. 041 732 392 ali po elektronski pošti (info@ckff.si). O najdbi bo obveščena oseba, ki je netopirja obročkala, najditelj pa bo izvedel, kje je bil netopir obročkan.

Če netopir mirno visi, npr. kje na podstrehi ali v jami, ga nikakor ne skušajte uloviti. Na splošno je najbolje, da netopirje le opazujemo s čim manj vznemirjanja. Pri tem pa si le skušajte zapomniti splošni izgled netopirja – velikost, barvo kožuščka, velikost in obliko uhljev… in vsekakor poizkusite z opazovanjem ugotoviti ali je obroček na levi ali na desni prhuti.

Če ste našli onemoglega ali mrtvega netopirja vas prosimo, da nas nemudoma pokličete (02 629 51 50 oz. 041 732 392).


Rezultati

Ob koncu vsakega koledarskega leta od leta 2006 dalje objavimo letno poročilo o obročkanih netopirjih v Sloveniji in zabeleženih selitvah.

Dodatne informacije


Poročila

 • Presetnik, P., 2020. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2019 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2019]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.

 • Presetnik, P., 2019. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2018 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2018]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.

 • Presetnik, P., 2018. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2017 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2017]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.

 • Presetnik, P., 2017. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2016 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2016]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.

 • Presetnik, P., 2016. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2015 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2015]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.

 • Presetnik, P., 2015. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2014 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2014]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.

 • Presetnik, P., 2014. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2013 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2013]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.

 • Presetnik, P., 2013. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2012 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2012]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.

 • Presetnik, P., 2012. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2011 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2011]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.

 • Presetnik, P., 2011. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2010 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2010]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.

 • Presetnik, P., 2010. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2009 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2009]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.

 • Presetnik, P., 2009. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2008 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2008]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.

 • Presetnik, P., 2008. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2007 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2007]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.

 • Presetnik, P., 2007. Poročilo o obročkanju in najdbah obročkanih netopirjev v Sloveniji v letu 2006 [Report of bat banding activities and bat bands recoveries in Slovenia in year 2006]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.


Vodja projektaPrimož Presetnik, univ. dipl. biol.
Nosilec projektaCenter za kartografijo favne in flore
Trajanje projektaod leta 2006 dalje
Programlastna sredstva: od 2007 dalje
INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000–2006