Ugotavljanje prisotnosti lyssa virusov pri netopirjih, 2008–2012

Med letoma 2008 in 2012 smo izvajali terenski del raziskav o prisotnosti EBLV pri netopirjih v Sloveniji.
O projektu  Rezultati  Dodatne informacije  Poročila

O projektu

Netopirji so verjetno pomembni rezervoarji različnih virusov, med drugim tudi virusov iz družine Rhabdoviridae, v katero spadajo virus stekline in evropska netopirska lyssa virusa I in II (European bat lyssavirus I / European bat lyssavirus II; EBLV I / II) ter kavkazijski netopirski lyssa virus (npr. Calisher in sod. 2006).

V Evropi so do sedaj našli EBLV I predvsem pri poznih netopirjih (Eptesicus serotinus) ter EBLV II predvsem pri obvodnih netopirjih (Myotis daubentonii) in močvirskih netopirjih (M. dasycneme), zato se je sčasoma začelo postavljati vprašanje, kakšna je ogroženost ljudi s strani netopirskih lyssa virusov.

Rezultati

V obdobju med letoma 2008 in 2012 smo ugotavljali stanje prisotnosti EBLV pri netopirjih v Sloveniji. Naša naloga je bilo terensko vzorčenje, medtem ko so laboratorijske raziskave opravili na Nacionalnem veterinarskem inštitutu. Z aktivnim vzorčenjem smo v raziskavo zajeli nekaj nad 900 živali 22 vrst netopirjev od 30 trenutno živečih vrst netopirjev v Sloveniji. Raziskavo smo dopolnili s t.i. pasivnim vzorčenjem, v katerem smo dodatno povzorčili nekaj več kot 160 živali 21 vrst netopirjev. Skupno smo raziskavo opravili na 24 vrstah netopirjev. Intenzivno vzorčenje, ki je zajelo velik delež kolonij poznega netopirja in precejšnje število obvodnih netopirjev, ni dokazalo prisotnosti EBLV pri slovenskih populacijah teh vrst, ki sta najbolj verjetni prenašalki bolezni. Vzorčenje vrst, ki pogosto uporabljajo stavbe za svoja kotišča in bi zato lahko najpogosteje prišle v stik s človekom – to so mali podkovnjak, navadni netopir, vejicati netopir, navadni mračnik, belorobi netopir in dolgokrili netopir, prav tako ni dokazalo prisotnosti EBLV. EBLV ni bil dokazan pri nobenem vzorcu v Sloveniji, zato lahko sklepamo, da trenutno ne predstavlja grožnje za zdravje ljudi.

Dodatne informacije


Poročila

  • Presetnik, P., T. Knapič & B. Zakšek, 2012. Ugotavljanje prisotnosti lyssa virusov pri netopirjih v letu 2012. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 25 str. [Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Veterinarska uprava Republike Slovenije].

  • Presetnik, P. & M. Podgorelec, 2011. Ugotavljanje prisotnosti lyssa virusov pri netopirjih v letu 2011. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 25 str. [Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije].

  • Presetnik, P., M. Podgorelec & D. Stanković, 2010. Ugotavljanje prisotnosti lisa virusov pri netopirjih v letu 2010. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 30 str. [Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije].

  • Presetnik, P., M. Podgorelec & M. Cipot, 2009. Ugotavljanje prisotnosti lyssa virusov pri netopirjih v letu 2009. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 38 str. [Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije].

  • Presetnik, P. & M. Podgorelec, 2008. Ugotavljanje prisotnosti lyssa virusov pri netopirjih v letu 2008. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 43 str. [Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije].


Vodja projektaPrimož Presetnik, univ. dipl. biol.
Nosilec projektaCenter za kartografijo favne in flore
NaročnikVeterinarska uprava Republike Slovenije
Trajanje projekta2008–2012
Programjavna sredstva