Raziskave dvoživk in močvirske sklednice v okviru projekta WETMAN, 2011–2014

Izvedli smo raziskave o stanju dvoživk na projektnih pilotnih območjih Mura – Petišovci, Pohorje – barja in Gornji kal ter raziskavo o stanju močvirske sklednice na projektnih pilotnih območjih Mura – Petišovci in Gornji kal.
O projektu  Dodatne informacije  Poročila

O projektu

V okviru projekta Varstvo in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji, WETMAN 2011–2015 (LIFE+ narava, LIFE09 NAT/SI/000374) smo izvedli raziskave o stanju dvoživk na projektnih pilotnih območjih Mura – Petišovci, Pohorje – barja (Klopnovrška barja in Javorski vrh) in Gornji kal (Gornji kal, kal Hrast in kal Krivača) ter raziskavo o stanju močvirske sklednice na projektnih pilotnih območjih Mura – Petišovci in Gornji kal (Gornji kal, kal Hrast in kal Krivača).

Dodatne informacije


Poročila

  • Cipot, M., K. Poboljšaj, A. Lešnik, M. Govedič & A. Šalamun, 2014. Popis stanja po projektnih aktivnostih in preučevanje vpliva projektnih aktivnosti na populacije dvoživk (Amphibia) na projektnem pilotnem območju Mura – Petišovci. Končno poročilo. Wetman 2011–2015 (LIFE+NARAVA, LIFE09 NAT/SI/000374). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 72 str., pril. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana].

  • Vamberger, M., G. Lipovšek & M. Govedič, 2014. Popis začetnega stanja in preučevanje vpliva projektnih aktivnosti na populacije močvirske sklednice (Emys orbicularis) na projektnem pilotnem območju Mura – Petišovci. Končno poročilo. Wetman 2011–2015 (LIFE+NARAVA, LIFE09 NAT/SI/000374). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 32 str. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana].

  • Govedič, M., G. Lipovšek & M. Vamberger, 2014. Popis začetnega stanja in preučevanje vpliva projektnih aktivnosti na populacije močvirske sklednice (Emys orbicularis) na projektnem pilotnem območju Gornji kal (Gornji kal, kal Krivača in kal Kršeljivec). Končno poročilo. Wetman 2011–2015 (LIFE+NARAVA, LIFE09 NAT/SI/000374). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 38 str. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana].

  • Cipot, M., M. Govedič, K. Poboljšaj, B. Skaberne & M. Sopotnik, 2011. Popis začetnega stanja in preučevanje vpliva projektnih aktivnosti na populacije dvoživk (Amphibia) na projektnem pilotnem območju Gornji kal (kal Hrast in kal Krivača). Končno poročilo. Wetman 2011–2015 (LIFE+NARAVA, LIFE09 NAT/SI/000374). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 29 str., pril. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana].

  • Vamberger, M., G. Lipovšek & M. Govedič, 2011. Popis začetnega stanja in preučevanje vpliva projektnih aktivnosti na populacije močvirske sklednice (Emys orbicularis) na projektnem pilotnem območju Mura – Petišovci. 1. mejnik (stanje 2011). Wetman 2011–2015 (LIFE+NARAVA, LIFE09 NAT/SI/000374). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 24 str. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana].

  • Cipot, M., M. Govedič, B. Skaberne & M. Sopotnik, 2011. Popis začetnega stanja in preučevanje vpliva projektnih aktivnosti na populacije dvoživk (Amphibia) na projektnem pilotnem območju Pohorje – barja (Klopnovrška barja in Javorski vrh). Končno poročilo. Wetman 2011–2015 (LIFE+NARAVA, LIFE09 NAT/SI/000374). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 18 str., pril. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana].

  • Cipot, M., M. Govedič, B. Skaberne, A. Sopotnik & A. Šalamun, 2011. Popis začetnega stanja in preučevanje vpliva projektnih aktivnosti na populacije dvoživk (Amphibia) na projektnem pilotnem območju Mura – Petišovci. 1. mejnik (stanje 2011). Wetman 2011–2015 (LIFE+NARAVA, LIFE09 NAT/SI/000374). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 53 str., pril. [Naročnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana].


Vodja projektaMaja Cipot, univ. dipl. biol.
Marijan Govedič, univ. dipl. biol.
Nosilec projektaCenter za kartografijo favne in flore
NaročnikZavod RS za varstvo narave (ZRSVN) v okviru projekta Varstvo in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji, WETMAN 2011–2015 (LIFE+ narava, LIFE09 NAT/SI/000374)
Trajanje projekta2011–2014
ProgramLIFE+ narava
javna sredstva